SIMON SHEIKH - DISPUTATION

Välkommen till Simon Sheikhs disputation inom den konstnärliga doktorandutbildningen med inriktning Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet.

Disputationen äger rum den 12 juni klockan 10 -13, i Röda rummet på Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö. Den visuella del som ingår i avhandlingen,  Unauthorized, A research exhibition on artistic projects of eccentric archiving and autonomous systems of display and distribution, visas i vita rummet, plan 3 på Inter Arts Center 2-24 juni 2012 . Det kommer att finnas möjlighet at se utställningarna kl 9-10 disputationsdagen.

Avhandlingen , Exhibition- Making and Political imaginaries  kan laddas ner här. Forskarutbildningen, som har genomförts vid Konsthögskolan i Malmö med Prof. Sarat Maharaj som handledare bedrivs i inom ramen för Den Konstnärliga Fakulteten.

VÄLKOMMEN!
___________________________________

Gertrud Sandqvist

Prefekt

Silvana Hed

Föreståndare