ARIEL ALANIZ

Ariel Alaniz är tekniker och vikarierar för Håkan Nyqvist. Han ansvarar för träverkstaden och verkstäderna i annexet samt ger handledning till studenter inom sitt verksamhetsområde. Ariel arbetar 50%.
Tel: 040-325703

ariel.alaniz@khm.lu.se
 

MADELEINE BERGQUIST

Bibliotekarie och ansvarar för biblioteket där hon organiserar och registrerar alla skolans volymer samt gör inköp av ny litteratur.
Tel: 040-325722
madeleine.bergquist@khm.lu.se

OLOF BROSTRÖM

Vikare för Kristian Kimbré. Vaktmästare och fototekniker. Han är tekniker i fotolabb och fotostudio samt i silkscreenverkstaden. Som vaktmästare sköter han transporter, kopiering, post-hantering och enklare reparationer i fastigheten. Trasiga glödlampor och småfel i huset anmäls till honom. Olof arbetar 80%.
Tel: 040-325704
Olof.Brostrom@khm.lu.se

LAURA HATFIELD

Laura Hatfield är utbildningskoordinator för Critical and Pedagogical studies på 25%. Laura handleder även studenterna på Critical and Pedagogical studies på 15%. Totalt arbetar hon 40%.

Laura.Hatfield@khm.lu.se

SILVANA HED

Vår föreståndare är Silvana Hed. Silvana ansvarar för skolans ekonomi och har övergripande personalansvar. Silvana är chef för all TA-personal vid skolan och har ansvar för arbetsmiljön för såväl studenter som anställda. Hon är även ansvarig för bygg/drift, ordnings- och säkerhetsfrågor.
Tel: 040-325707
Silvana.Hed@khm.lu.se

KRISTIAN KIMBRÉ

Vaktmästare och fototekniker. Tjänstledig t.o.m 2016
Tel: 040-325704
Kristian.Kimbre@khm.lu.se

SOPHIE LJUNGBLOM

Videotekniker och ansvarar för videoutrustning och handleder i videoredigering. Hon ansvarar också för utrustningsförrådet och sköter utlåning av utrustning till studenter och kurser samt lokalbokning och hantering av nycklar, lås och larm.
Tel: 040-325724
Sophie.Ljungblom@khm.lu.se

CHARLOTTE MARKLUND

Institutionssekreterare. Hon ansvarar för resultatrapportering i LADOK, gör veckoschema, utfärdar examensbevis, är sekreterare i institutionsstyrelsen och sköter kontakterna med CSN och studenthälsan. Charlotte handhar också de praktiska arrangemangen kring gästlärarverksamheten, t.ex. gästlärarnas boende. Meddela henne om du byter adress eller behöver sjukanmäla dig. Charlotte arbetar heltid.
Tel: 040-325701
Charlotte.Marklund@khm.lu.se

HÅKAN NYQVIST

Tekniker. Han ansvarar för träverkstaden och verkstäderna i annexet samt skolans galleri KHM. Håkan arbetar heltid men är fn sjukskriven.
Tel: 040-325703

Hakan.Nyqvist@khm.lu.se

JOAKIM SIMA

IT- och ljudtekniker. Han ansvarar för datasal och ljudstudio. Han ger allmänt datorstöd och service på skolans datorer. Han ansvarar även för hemsidan. Joakim arbetar heltid.
Tel: 040-325726
Joakim.Sima@khm.lu.se

CHARLOTTA ÖSTERBERG

Lotta Österberg är ekonom och har hand om alla ekonomiska frågor. Kontakta Lotta när det är dags för din examensutställning för att få information om din examensbudget. Lotta är också vår internationella koordinator och ansvarar för studentutbyten och för skolans lägenheter i Berlin och Amsterdam. Lotta arbetar heltid.
Tel: 040-325702

Charlotta.Osterberg@khm.lu.se