Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det motsägelsefulla biblioteket

böcker på bibliotek

Bland de senaste inköpen till Konsthögskolans bibliotekssamling finns två böcker med motsägelsefulla titlar: ”Great Women Artists” och ”Why Have There Been No Great Women Artists?”. Sophie Nilsson, vikarierande bibliotekarie, berättar om bakgrunden till den roliga bild som hon lade ut på bibliotekets Instagram och hur urvalet av böcker fungerar.

Var instagram-bilden medveten?

-Nja, den var ganska spontan och jag ville egentligen bara visa upp några av de nya böcker som biblioteket hade köpt in. Det fanns ingen tanke om att bilden skulle uttrycka något mer än det, men när de två böckerna hamnade bredvid varandra och jag fick en kommentar på Instagram så började jag reflektera mer kring det. 

-I efterhand kan jag se att de båda böckerna verkligen kompletterar varandra i sitt sätt att synliggöra kvinnors existens i konsthistorien. Den nyligen utgivna boken Great Women Artists lyfter fram och ger plats åt kvinnliga konstnärer femhundra år tillbaka i tiden. Den andra boken, Why Have There Been No Great Women Artists?, återger en artikel som för första gången publicerades redan 1971 av den amerikanska feministiska konsthistorikern Linda Nochlin. I den problematiserar och resonerar Nochlin kring kvinnors villkor i konstvärlden, lika relevant då som nu.

Sophie Nilsson
Sophie Nilsson, bibliotekarie KHM

Hur sker urvalet av de böcker som Konsthögskolan köper in?

-Bibliotekets inköp utgår från att skapa bredd i utbudet som gör det möjligt för våra studenter att se på konstämnet utifrån olika perspektiv. Därför köper vi även in böcker inom angränsande ämnen som filosofi, psykologi och sociologi. Vi vill uppmuntra till ett kritiskt synsätt och sunt ifrågasättande av historieskrivningen. Syftet är att samlingen inte bara ska visa upp en bild av konsthistorien utan ger flera perspektiv på hur konsthistorien kan förstås. 

-Bibliotekets samling växer och utvecklas hela tiden för att vi ska kunna erbjuda ett relevant utbud av hög kvalitet som också hänger med i tiden. Samlingen bygger på en donation från Einar Hansens Allhemsstiftelse som Konsthögskolan mottog 1995. Donationen bestod mestadels av äldre konsthistoriska böcker och samlingen har därför kompletterats under årens lopp.

Hur ser samverkan mellan biblioteket och de konststuderande ut? Hur vill ni att det ska se ut?

-Biblioteket är en viktig del av Konsthögskolans verksamhet och ett stöd för studenterna under deras studietid. Jag upplever att de använder sig mycket av biblioteket och jag har kontakt med många studenter som verkligen uppskattar den resurs som biblioteket är. Vi vill att biblioteket också fortsättningsvis ska vara uppskattat och välbesökt samt en plats där nyfikenhet och nya tankar får ta form.