Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BFA3 - Examensarbete

Höstterminen består av kurser och eget arbete, ni väljer kurser som vanligt under hösten och hela vårterminen omfattas av ert examensarbete. Under vårterminen är det också dags för era examensutställningar på galleriet. Ni kommer att bli kallade till informationsmöten om examensprocessen under höstterminen.

Examinering av Examensarbete (30 hp) vårterminen år 3 på BFA-nivån består av två moment:

1. Gestaltande arbete

Handleds av Konsthögskolans lektorer och examineras av skolans professorer efter grupputställning i Konsthögskolans galleri, KHM. Det gestaltande arbetet bedöms även av en extern examinator som har en rådgivande funktion i examineringen.

2. Text

Högst fem sidor. Handleds av professor Gertrud Sandqvist. Examineras av skolans professorer efter textseminarium. Texten bör snarare vara beskrivande än analyserande och handla om den konstnärliga miljö som studenten kommer från och verkar i. Formen för uppsatsen är relativt fri, men alla texter måste ha korrekta litteraturhänvisningar enligt Chicago-modellen.

Instruktioner för BFA3:s textseminarium:

Var och en av er kommer att ha en annan student att opponera på.

Läs noga igenom texten, markera frågor och aspekter du tycker är intressanta i texten.

Starta oppositionen genom att göra en sammanfattning av innehållet och be författaren till texten att säga om han eller hon håller med (detta är för att se till att du inte har missförstått något i texten). Efter din genomgång kommer författaren att svara och diskussionen mellan er två pågår under ungefär 15 minuter.

Sen kommer professorerna att ge sina synpunkter och slutligen öppnas diskussionen upp för hela gruppen. Var och en av er kommer att ha en timme avsatt för hela texten.

När du försvarar din text: tänk igenom dina argument. Om det finns fel som du omedelbart vill korrigera, gör det.

För att ge dig lite mer tid i skrivprocessen är texterna ännu inte översatta till engelska. Dock kommer seminariet att genomföras på engelska.