Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd och service

Som student vid Lunds universitet har du tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Om du har frågor, upplever ohälsa eller stöter på studierelaterade problem är det viktigt att veta att det finns stöd att få.

Pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning, till exempel en synskada eller dyslexi, kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier. Använd länken nedan för att fylla i en ansökan om pedagogiskt stöd. För att skicka in din ansökan måste du också ladda upp ett intyg på en varaktig funktionsnedsättning. Därefter blir du kontaktad för ett personligt möte eller telefonuppföljning. Efter samtal med en samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs som du kan diskutera med din kursledare. 

Ansök om pedagogiskt stöd

Studierelaterade problem

Om du har stött på ett studierelaterat problem kan du vända dig till din studentkår som har goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå samt stöd av studentombudet i Lund.

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten
Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Din studiemiljö

Vänd dig till studerandeskyddsombudet för att ställa frågor om eller anmäla brister i din studiemiljö. Studerandeskyddsombudets uppgift är att påverkar för en god studiemiljö, delta i skyddsrond, bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö samt att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Konsthögskolans studerandeskyddsombud är: Irene Kaltenborn

Läs mer här

Studenthälsan

Studenthälsan finns för dig som behöver hjälp att hantera exempelvis stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller förändrad livsstil.

Läs mer om Studenthälsan

Studentförsäkring

Som student vid Konsthögskolan är du försäkrad vid olycksfall via en personskadeförsäkring som Lunds universitet har tecknat hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller vid arbete som hör till skolans verksamhet. Det kan finnas skäl att komplettera med en personlig olycksfallsförsäkring. En sådan gäller även på fritiden och vid arbete med privata projekt.

Privata ägodelar är inte försäkrade av skolan och inte heller utrustning som du lånar av skolan. Som låntagare är du personligt ansvarig för lånad utrustning och därmed ersättningsskyldig om lånad utrustning skadas eller försvinner! Du har även personligt ansvar för den ateljé du nyttjar under din studietid och kan därmed bli ersättningsskyldig vid skada. Vi rekommenderar därför en hemförsäkring kompletterad med drulle/allrisk/otursförsäkring. Kontrollera noggrant vad just din försäkring täcker. 

Läs mer om studentförsäkringen