Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Alumni: Prekära Situationer

MAN AND BIOSPHERE

PREKÄRA SITUATIONER

Kristianstad

18 maj: Gaby and the Guns, Tyst vår + Sunshine Socialist Cinema

17 juni + 12 augusti: 2 vandringar i Vattenriket, Kristianstad (föranmälan krävs)

19 september: Föreläsning

13 oktober 2018 - 20 januari 2019: Utställning på Kristianstads konsthall

 

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå.

Projektet är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, Malin Lobell och statsvetaren Johannes Stripple, Lunds universitet, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad.

Projektet stöds med bidrag från Kultur Skåne, Sparbankstiftelsen 1826, Kulturnatten Kristianstad

Se mer i bifogat program samt på www.kristianstadskonsthall.se

Prekära situationer program

Latest news

13 December 2018

Rosa Barba has obtained a doctorate!

Rosa Barba has obtained a doctorate!
13 December 2018

Alumni: Martine Flor

Alumni: Martine Flor
13 December 2018

Alumni: Jens Henricson

Alumni: Jens Henricson
30 November 2018

Alumni: Jonna Hägg

Alumni: Jonna Hägg
29 November 2018

Alumni: Hans Egede Scherer

Alumni: Hans Egede Scherer