The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Matts Leiderstam

Matts Leiderstam

Researcher and External Visiting Lecturer in Fine Arts

Matts Leiderstam

Unknown Unknown

Other contributions

  • Matts Leiderstam

Summary, in Swedish

En serie av arbeten och installationer som producerades i förhållande till Gemäldegallerie i Berlins konstsamling för den 8 Berlin Biennalen - verken handlade om porträtt som föreställer en okänd person och som är utförda av okända konstnärer

Department/s

  • Malmö Art Academy

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Artistic work

Topic

  • Visual Arts

Status

Published