Konsthögskolans lokaler

 

baghallarna

I juni 2018 flyttade Konsthögskolan i Malmö till nybyggda lokaler i de gamla spårvagnshallarna vid Norra Sorgenfri – ett område som just nu är under spännande utveckling. Konsthögskolan flyttade också till centrala Triangeln till Mazettihuset och det mittemot belägna kvarteret Dimman. Konsthögskolans två gallerier, galleri KHM1 och galleri KHM2, har även de sin placering i Mazettihuset. En stor del av Konsthögskolans lokaler har därmed förts närmare och integrerats med Inter Art Center i Mazettihuset vilket öppnar nya, spännande möjligheter till utbyten och samarbeten.

De nya lokalerna innehåller välutrustade verkstäder för arbete med trä, metall, gips, plast, lera och betong samt verkstäder för lens based media; film, video, analogt och digitalt fotografi, digital bildbehandling, 3D print och animation. De nya lokalerna innehåller stora projektateljéer, bibliotek, undervisningssalar och föreläsningssal samt egen ateljé till var och en av de sjuttio studenterna på programmen i fri konst. Studenterna har tillgång till sin ateljé under hela året, dygnet runt, liksom till flertalet verkstäder. 

På längre sikt planerar Lunds universitet för en mera långsiktig campuslösning för samtliga konstnärliga högskolor i Malmö.