Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information about the coronavirus/covid-19

Information for students at Malmö Art Academy

210508

As informed earlier we have one reported case of covid-19 infection. All identified students and staff that have been exposed have now tested negative two times, first in connection with exposure and then five days after. This means that as far as we know there is no longer need for extraordinary actions.

However, since the spread of the virus remains very high we urge you to pay attention to symptoms, stay at home even if you only feel a little sick - so that you don´t risk to infect anyone else, follow the national/regional rules and guidelines (se below), always keep a distance of at least 2 metres to each other and work at home when possible.

The rules and guidelines from Region Skåne are:

 • If you have been in contact with an infected person 15 minutes or more within a distance of 2 metres or less, you should follow the recommendations below:
 • Get tested immediately even if you don´t experience any symptoms.
 • Get a new test 5 days after you met the infected person. This goes also for children from the age of 6. You must stay at home until you get both your negative covid-19 test results.
 • Children younger than 6 years only need a test if they experience symptoms

210506

A short clarification concerning the current covid-19 situation at MAA: at the moment we have one confirmed case of infection. We are waiting for some additional test results by the end of this week. After receiving the test result the infected student has followed all required rules of conduct in order to prevent infecting others .

210504

Vi har på skolan konstaterat smitta bland studenter och i dagsläget vet vi inte hur omfattande smittspridningen är. Vi uppmanar därför till stor försikthet och rekommenderar samtliga studenter att ta ett covid-19 test samt stanna hemma tills negativt testresultat erhållits.

Utöver det uppmanas samtliga att vara mycket uppmärksamma på symptom, hålla avstånd och gärna arbeta hemifrån en tid framöver. Merparten av personalen kommer att arbeta hemifrån de närmaste dagarna vilket tex kommer att påverka utlåningen och ev vissa planerade möten. Samtlig personal finns dock tillgänglig via telefon och email.

På 1177.se står följande:

Har du träffat någon som har covid-19, inom två meters avstånd och under sammanlagt femton minuter eller mer? Då kan du ha blivit smittad och ska följa dessa rekommendationer:

 • Testa dig så snart du får veta att den du träffat har covid-19. Du ska testa dig även om du inte har symtom.
 • Testa dig även fem dagar efter att du träffade personen med covid-19. Även barn från 6 år ska testa sig direkt och efter fem dagar.
 • Barn under 6 år behöver bara testa sig om de har symtom på covid-19. Det är vårdnadshavaren som avgör om barnet ska testas. Kontakta din vårdcentral vid behov av testning.
 • Barn och unga kan gå till förskolan, skolan eller gymnasiet medan de väntar på provsvar om de inte har symtom. De ska inte vara med på fritidsaktiviteter.

Särskilda regler för dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19


We are experiencing a few cases of covid-19 infections among students at the school. Currently we don´t know to wich extent the infection is spread. We urge you to exercise caution and recommend all students to test themselves for covid-19 and stay at home until you receive a negative test result.

Furthermore we ask everyone to pay attention to symptoms, keep a social distance of at least 2 metres and preferably work at home if possible.

The main part of the staff will be working from home the coming days and this will affect the equipment loans and possibly some planned meetings. All staff wil be available by phone or/and email.

From 1177.se:

 • If you have been in contact with an infected person 15 minutes or more within a distance of 2 metres or less, you should follow the recommendations below:
 • Test yourself immeadetly even if you don´t experience any symtopms.
 • Get a new test 5 days after you met the infected person. This goes also for children from the age of 6.
 • Children younger than 6 years only need a test if they experience symptoms

Collective information about covid-19 on 1177.se


210324

Regeringen beslutade idag om förlängning av det generella inreseförbudet med testkrav från alla länder, men glädjande nog upphör de särskilda inreserestriktionerna från Danmark och Norge.

Regeringen har beslutat att upphäva de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge från och med den 31 mars. Därefter gäller krav på negativt covid-19-test vid inresa från dessa länder till Sverige, med vissa undantag, enligt samma regler som för övriga EES-stater.

Det negativa testet får, liksom tidigare, inte vara äldre än 48 timmar och det finns en lättnad för pendlare, som får använda test som är max en vecka gamla. Denna lättnad utvidgas genom regeringens beslut idag till att omfatta även personer som återkommande passerar gränsen för att studera.


The Swedish Government decided today to extend the general entry ban, and that the requirement of a negative COVID-19 test will remain in effect for entry from all countries. The entry ban has been extended until 31 May. The amendments apply from 31 March.

But at the same time, the separate entry restrictions on travel from Denmark and Norway will be lifted from 31 March.

As previously, a negative test result must not be more than 48 hours old, but commuters will be able to use test results that are no older than 7 days. This relaxation of the test requirement has been expanded through the Government’s decision today to also apply to people who regularly cross the border to study in Sweden.

Information from the Swedish government (in Swedish):

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forlangning-av-generellt-inreseforbud-med-testkrav-fran-alla-lander-och-sarskilda-inreserestriktioner-fran-danmark-och-norge-upphor/

Information from the Swedish government (in English):

https://www.government.se/