Organisation

Konsthögskolan i Malmö är en internationellt betydande skola för fri konst. Skolan har ett åttiotal studenter och utgör – tillsammans med Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Inter Arts Center – den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Konsthögskolans ledning består av en rektor Maj Hasager samt föreståndare och administrativa chef, Silvana Hed.

Institutionsstyrelsen är skolans högsta beslutsinstans. Dess ledamöter är tre lärare inklusive rektor, en teknisk-administrativ medarbetare, två studeranderepresentanter samt föreståndare. Institutionsstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Studeranderepresentanterna håller vanligen möte en vecka innan institutionsstyrelsen.

Förutom institutionsstyrelsen existerar ett antal grupper som diskuterar och förbereder skolans arbete. Verkstadsutskottet består av fem studenter, samtliga tekniker, en lärare och föreståndare. Man sammanträder efter behov, men vanligen 2 ggr/termin. Utskottet är rådgivande om verkstadsorganisation och utrustning. Beslut tas av institutionsstyrelsen. Budgetutskottet består av ekonom, två lärare, tre studenter och föreståndare. Beslut fattas av institutionsstyrelsen.