Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internationella utbyten

VI HAR UTBYTESAVTAL MED NÅGRA AV DE FRÄMSTA KONSTHÖGSKOLORNA I VÄRLDEN

1

Konsthögskolan i Malmö har en stark internationell profil. Utbyte och samverkan mellan studenter och lärare från andra akademier runt om i världen är en viktig del av skolans verksamhet. Utbildningen vid Konsthögskolan i Malmö gynnas även av det aktiva konstklimatet i Öresundsregionen med sina många konstgallerier, konstmuseer och andra institutioner. Gästföreläsningar med internationellt verksamma konstnärer, kritiker och curatorer, samt olika former av samarbetsprojekt är viktiga delar av Konsthögskolan i Malmö.

Undervisningsspråket är oftast engelska. Konsthögskolan har utbyte med konsthögskolor i flera olika länder. Du kan studera utomlands under en period av din utbildning och på så sätt skaffa nya erfarenheter och perspektiv. Varje termin reser studenter från Konsthögskolan i Malmö iväg på utbyte och skolan tar också emot utbytesstudenter från hela världen. Detta bidrar till många intressanta möten i det dagliga arbetet. Ett utbytesavtal garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Studierna kan tillgodoräknas i examen, förutsatt att skolan godkänt utbytet. Skolans avtalspartners finns i Norden, Baltikum, Europa, USA och Asien.

cps
Utbytet med de nordiska och baltiska länderna sker inom Nordplus-nätverket och kallas KUNO (Kunstuddannelser i Norden). I KUNO-samarbetet ingår:

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn
Bildkonstakademin, Helsingfors
Turku University of Applied Sciences, Åbo
Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn
Listaháskóli Ìslands, Reykjavik
Latvijas Mkslas akademija, Riga
Vilniaus dailes akademija, Vilnius
Kunsthøgskolen, Bergen
Statens Kunstakademi, Oslo
Kunstakademiet, Trondheim
Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing, Tromsø
Det Jyske Kunstakademi, Århus
Det Fynske Kunstakademi, Odense
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Konstfack Stockholm
Konsthögskolan, Umeå Universitet
Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet

I Europa har vi avtal med:
Akademie der bildenden Künste, Wien, Österrike
Edinburgh College of Art, Edinburgh, Skottland 
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Nederländerna
Hochschule für Gestaltung und Kunst, Luzern, Schweiz
Maumaus, Escola de Artes Visuais, Lissabon, Portugal
Städelschule Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Tyskland
ESBA école d'art et de design, Genève, Schweiz
Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Tyskland
ERG - Ecole de recherche graphique, Bryssel Belgien
Slade School of Fine Art, London, England

Konsthögskolan deltar dessutom i EARN, European Art Research Network – det europeiska nätverket för forskning i fri konst. Målgrupp för utbyten inom detta nätverk är doktorander och studerande på masternivå.

I USA samarbetar vi med:
Cooper Union School of Art, New York
UIC - University of Illinois, Chicago

I övriga världen har vi avtal med:
International Academy of Art Palestine, Ramallah, Palestina
Korea National University of Arts, Söul, Korea
ENPEG "La Esmeralda", Mexico City, Mexico

UTBYTE TILL KONSTHÖGSKOLAN I MALMÖ
 

Om du är intresserad av att söka utbyte till Konsthögskolan i Malmö så kontakta först koordinatorn på din egen skola. Ansökningsblankett för studenter från KUNO-skolorna finns här.

Ansökningsblankett för studenter utom KUNO finns här.

Deadline för ansökan är 1 november för vårterminen och 1 april för höstterminen.

Sidansvarig: