Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Välkommen till Konsthögskolan i Malmö

Konsthögskolan i Malmö är en institution vid Lunds universitet som bedriver konstnärlig utbildning sedan 1995. Konsthögskolan utgör tillsammans med Musikhögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga fakulteten i Malmö, en av nio fakulteter inom Lunds universitet.

skola

Konsthögskolan i Malmö erbjuder kvalificerade konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå för blivande konstnärer. Konsthögskolan har också en välrenommerad forskarutbildning. Undervisningen är inte uppdelad enligt konstnärliga inriktningar. Du har som student möjlighet att röra dig fritt mellan olika konstnärliga uttrycksformer eller fördjupa dig i en specifik uttrycksform. Under studietiden har du stora möjligheter att utveckla ditt konstnärskap och en stark yrkesidentitet. Du kommer finnas med i nya inspirerande sammanhang och få redskap att utveckla ditt kritiska tänkande. För att kunna utveckla dina färdigheter har du tillgång till Konsthögskolans lokaler och din egen ateljé dygnet runt.

Konsthögskolan erbjuder välutrustade verkstäder för arbete med trä, metall, gips, plast, lera, betong, foto, video och data. Här finns stora projektateljéer, bibliotek och föreläsningssal samt studenternas egna ateljéer och ett gemensamt  arbetsrum för studenterna vid masterprogrammet Critical and Pedagogical Studies. Konsthögskolan ger även ett doktorandprogram i fri konst, ett program som främst vänder sig till internationellt verksamma konstnärer och som ges på den konstnärliga fakultetens forskningscentrum, Inter Arts Center. Programmet intar en central position när det gäller aktuell konstnärlig forskning.

I våra utbildningar erbjuder vi studenten möjligheten att arbeta med  internationellt verksamma konstnärer och pedagoger. Lärarnas expertis täcker ett brett spektrum av intressen och medier där den individuella handledningen av studenten är central. Undervisningen sker oftast på engelska. Studenternas engagemang och påverkan på utformandet av utbildningen ges hög prioritet. 2014 tilldelades Konsthögskolan i Malmö omdömet mycket hög kvalité för både sitt kanditat och master program i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av all högre konstnärlig utbildning i Sverige. Läs mer.

Konsthögskolan samarbetar med andra konstutbildningar världen över och har med åren byggt upp starka nätverk. Utbildningen vid Konsthögskolan i Malmö gynnas även av det aktiva konstklimatet i Öresundsregionen med sina gallerier, museer och andra konstinstitutioner inom en utpräglat kosmopolitisk kontext. Gästföreläsningar med internationellt verksamma konstnärer, kritiker och curatorer samt olika former av samarbetsprojekt är naturliga delar av Konsthögskolans verksamhet.

Flera av våra utexaminerade elever från Konsthögskolan i Malmö har blivit framgångsrika konstnärer som rönt ett stort internationellt erkännande. 

I september 2016 sade Malmö stad upp Konsthögskolan i Malmö från dess nuvarande lokaler och sedan dess har intensiva förhandlingar pågått mellan Lunds universitet och Malmö stad.
Dessa förhandlingar har glädjande nog resulterat i att Malmö stad erbjudit mycket goda lokaler i de gamla spårvagnshallarna och i Mazettihuset i Malmö. Inflyttning till de nya lokalerna beräknas kunna ske i juni 2018. Konsthögskolan ser mycket positivt på möjligheterna med nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. De nya lokalerna kommer precis som nuvarande lokaler innehålla välutrustade verkstäder för arbete med trä, metall, gips, plast, lera,
betong, fotografi, rörlig media och 3D. De nya lokalerna kommer också att innehålla stora projektateljéer, bibliotek, undervisningssalar och föreläsningssal samt egen ateljé till var och en av de sjuttiofem studenterna på programmen i fri konst. Studenterna kommer att ha tillgång till sin ateljé under hela året, dygnet runt, liksom till flertalet verkstäder.

På längre sikt planerar Lunds universitet för en mera långsiktig campuslösning för samtliga konstnärliga högskolor i Malmö.

 

Konsthögskolan

HISTORIA

Konsthögskolan inrättades 1995 av Lunds universitet. Utbildningen förlades till fd Mellersta Förstadsskolan i centrala Malmö, en byggnad som år 1900 ansågs som en förebild för modern skolarkitektur.

I Lunds universitets direktiv till den nya skolan ingick önskemål om att skolan skulle vara interdisciplinär och internationell. Så skedde. Skolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den sk professorsskolemodellen. Det skapades inga avdelningar på skolan och man ville ha så horisontella hierarkier som möjligt. Centralt var också kravet på studentens självständighet. Fortfarande är det så att det är på studentens initiativ som möten med lärare äger rum.

Konsthögskolan ville så mycket som möjligt använda sig av lärares och professorers konstnärliga kompetens. Därför finns det fortfarande ingen administration i lärarnas och professorernas tjänster. Skolan önskade också att underlätta för lärare och professorer att fortsätta sina konstnärliga karriärer och kunna delta i stora internationella sammanhang. Därför kom och kommer lärare och professorer till skolan under vissa perioder så att de kan frigöra tid för sitt konstnärliga arbete. För att vidga möjligheterna för studenterna att få ett brett spektrum av konstnärlig handledning infördes också 1996 de så kallade externa handledarna. Externa handledare är internationellt verksamma konstnärer som kommer fem gånger per år till skolan.

1996 publicerades konsthögskolans första årsbok och har fortsatt utgivits varje år.

Konsthögskolan i Malmö var den första konsthögskola i Sverige som inbjöd extern medverkan vid examination 1996. Skolan ville säkerställa både sin kvalitet i ett internationellt sammanhang och förstärka studenternas möjlighet att bli korrekt bedömda. De externa examinatorerna har företrädesvis varit internationellt verksamma curatorer som Bart de Baere, Charles Esche, Lynne Cooke, Carolyn Christov-Barkagiev, Maria Lind, Iwona Blazwick, Dirk Snauwert, Jürgen Bock, Robert Storr, Sabine Folie,  Brigitte Franzen,Lisa Le Fevre, Martin Clark , Lolita Jablonska, Jochen Volz, Mats Stjernstedt, Jens Fänge, Abraham Cruz-villegas, John Peter Nilsson, Martin Clark

Konsthögskolan fick ett masterprogram i fri konst 2002, samtidigt som doktorsprogrammet i fri konst inrättades. Som första konsthögskola i Sverige utexaminerades tre doktorer 2006, Sopowan Boonimitra, Miya Yoshida och Matts Leiderstam.

Kandidatprogramment i fri konst inrättades 2007.

Critical Studies inrättades först som en ettårig påbyggnadsutbildning från 2001, startad av Simon Sheikh. Det blev ett tvåårigt Masterprogram 2008-2010. Det tvååriga masterprogrammet Critical and Pedagogical Studies startades 2011.

Under konsthögskolans tid har följande verkat som professorer och lärare vid skolan: Lars Nilsson, Charlotte Gyllenhammar, Annette Abrahamsson, Niels Bonde, Axel Lieber, Jimmie Durham, Sophie Tottie, Jens Fänge, Andrea Geyer, Matthew Buckingham, Simon Sheikh, Annika Eriksson.

Externa handledare har varit Sigurdur Gudmundsson, Berend Strik, Cecilia Edefalk, Voobe de Gruyter, Eva Löfdahl, Olav Christopher Jenssen

Gertrud Sandqvist är rektor för Konsthögskolan sedan 2011. Hon var prefekt 1995-2007. Anders Kreuger var föreståndare vid Konsthögskolan 2007-2010.

Sidansvarig: