Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser

Våra kurser skräddarsys utifrån våra studenter för att bredda och fördjupa deras konstnärliga färdigheter och kritiska förmåga samt ge redskap för att förstå och behärska det konstnärliga samtalet i samtidskonsten.

Tidigare kurser

Kurserna ändras från termin till termin. Exempel på kurser som gavs höstterminen 2020:


En vindlande vandring med Jacques Derrida

Valbar kurs på MFA nivå
Lärare: Stephan Møller, Gertrud Sandqvist

Den franske filosofen Jacques Derrida är en av postmodernismens mest framstående filosofer. Hans projekt är att visa på sprickorna, inkonsekvenserna, omöjligheterna i framförallt metafysisk filosofi. Det innebär framförallt en kritik av språk, men genom språk.

Derrida föddes i ett kolonialt Algeriet, som granne till Helene Cixous, en annan språkkritiker som han förblev en nära vän till genom livet. De delade judiska rötter, något som förblev viktigt för dem också i deras filosofiska arbete. För Derrida innebar det att delar av den judiska skrifttraditionen gav eko i hans eget arbete, inte minst den mystiska traditionen som hävdar att språket, skriften är ursprunget snarare än talet. Schibbolet, detta bibliska begrepp som innebär att talaren avslöjar sin härkomst användes av Derrida i hans berömda analys av den judiska poeten Paul Celan, som just en markör för språkets sprickor.

Den sene Derrida ägnade sig främst åt etik och samhälle. Vi kommer att framförallt, genom närläsningar, titta på den tidige Derridas texter och tänkande som visar på sprickorna i och genom tid och språk.

At läse Derrida är att läsa en grundlig och otroligt sensitiv läsare, som utvecklade sin egen metod och filosofi, genom en serie säregna närläsningar av andre tänkare. Vi kommer att försöka att ge texterna den tid och uppmärksamhet de behöver, och vår tyngdpunkt kommer att ligga på Derrida, men någon liten utflykt till hans närmaste referenser kommer vi också att göra.

Denna gång lämnar vi Heidegger åt sitt öde för att gå in i Heiddeggers och  Derridas föregångare, fenomenologen Edmund Husserl.


Plastkurs

PLAST

Valbar kurs på BFA-nivå
Lärare: P-O Persson, David Nilsson

Kursen ger grundkunskaper i plastlaminering och plastgjutning, samt information om de säkerhetsbestämmelser som finns i verkstaden. Efter avslutad kurs erhåller du ett ”körkort” som berättigar dig att jobba i verkstaden på egen hand.


Keramik

Valbar kurs på BFA-nivå
Lärare: Karin Auran Frankenstein

Kursen är tänkt som en introduktion i att arbeta med lera och keramiska material, lära känna olika tekniker och faser fram till ett färdigt objekt. Kursen kommer att bestå av tre dagars workshops under 4 veckor. Innehållet kommer att byggas upp av undervisning, kortare övningar samt individuellt arbete och individuell handledning under processen. Vi kommer att arbeta med stengods och stengodsglasyrer.


Måla i pandemitider

Valbar kurs på BFA-nivå
Lärare: Fredrik Vaerslev

«Måla i pandemitider» är en kurs och diskussionsgrupp  som ges vid fem olika kurstillfällen över en femveckorsperiod, en dag i veckan.

Kursen ger tillfälle att undersöka och diskutera måleriets aktuella villkor i efterdyningarna av Covid-19-utbrottet. Vi kommer att utgå ifrån ett urval av kortare texter och intervjuer från tiderna inför, under och efter tidigare kriser, bl.a. John Kelseys «Rich Texts» från 2010, Isabelle Graws «The love of painting» från 2018.

Kursen består av kortare morgonpass där vi avhandlar det textmaterial som delades ut för läsning en vecka tidigare, som sedan följs av längre eftermiddagspass där diskussionerna direkt relaterar till det som lagts fram under förmiddagens textseminarium. Dessutom medföljer ett brett urval av bilder som är relevanta för de enskilda lektionstillfällenas ämnen.

Syftet med kursen är att diskutera och utmana mediets ständiga föränderlighet och dess tendens att till och med utvecklas under svåra tider. Förutom att kritiskt granska och utvärdera  den betydelse som skrivna statements har för måleriet när de (som det aktuella exemplet från Isabelle Graw) författas innan en kris inträffar.

Vad innebär det att betrakta måleri genom Internet och sociala medier–både före coronaviruset och nu, när hela världen är satt i karantän? Vad kan de senaste etablerade slutsatserna om vårt medium säga oss idag, när företeelser som nätverksmåleri plötsligt bara kan betraktas och diskuteras online?

Hur kan man göra framsteg i ett sånt klimat?

Vi fokuserar på ett fåtal relevanta frågor för tider av förändring och rörelse inom måleriet.


The artist, the researcher: about darkness

Valbar kurs på MFA-nivå
Lärare: Marie Muracciole

The artist as a researcher chooses a direction but she or he finds more or less surprises on the way. This seminar will begin by examining some artistic practices that relate to process of “investigation”, be it of real life or not. It will consider as well the way these investigations engage an exploration of the medium.

Research seems to be a “natural” condition for an art practice. But some artists are specifically dealing with some unavailable historical facts.

Opposed to the belief that abstraction or expressionism can reach on some repressed truth, they know about authority and that referring to truth can be a legitimation procedure.

So it is about some missing history, the history of the defeated, or the repressed history in the long tradition of domination between humans. The question stays: why ar? And how does art deal with memory and justice through its forms and not through a discourse or a straightforward narrative? Given that there is ideology into most representations, how can the artist provide representations of history without becoming an ideologue? And it is also about history of art itself, the categories it carries, and the fact this discipline took time to gradually include a diversity of voices.

Avant-gardes are linked with history of violence. There were times when practices were displaced from one cultural context to another, from transmission to reinvention, from a medium to others and had to confront alien gestures so to escape logic of power. In the context of changing relationship between history, history of art and cultural history, can art offer an exit to theoretical closures?

This seminar will extend from a few modern and contemporary art practice or positions to explore how David Hammons gestures toward invisibility have built an “œuvre” by stepping voluntarily in the dark.


Hocket (the music video)

Valbar kurs på BFA-nivå
Lärare: Michael Portnoy

Hocket (Lat. hoquetus, (h)oketus, (h)ochetus; from Fr. hoquet, Old Fr. hoquet, hoket, ocquet, etc., related to English hickock, hicket, hiccup, and similar onomatopoeic word formations in Celtic, Breton, Dutch etc., meaning bump, knock, shock, hitch, hiccup) is the musical technique of distributing a melody amongst different voices, each voice or instrument alternately playing a note at a time. You could see it as an extreme form of collaborative microtasking. In this course, a joint production between students from the Art Academy and the School of Performing Arts course in conceptual theatre, we will make a video together comprised of micropieces created by each student and arranged in hocket to an original musical score by an outside composer. These performance-based micropieces, of duration between less than a second to 10 seconds or more, can take many forms: actions, dance moves/dances, photos, graphics, gifs, performative bits, text, etc. The working method of this course will be one of overflowing and quick creation, feeding off each other in a wild cause and effect.