Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MFA2 - Examensarbete

Ni arbetar med ert examensarbete under båda terminerna, men det är främst under vårterminen som utställningarna går av stapeln. Undantag finns dock, en del kan bli tilldelade en period redan innan jul eller under de första veckorna på följande hösttermin. Ni kommer att bli kallade till möten med mer information om när och med vem ni ska ställa ut.

Examinering av Examensarbete (60 hp) år 2 på MFA-nivån består av fyra moment:

Gestaltande arbete. Handleds av en av Konsthögskolans professorer eller extern handledare. Examineras av skolans professorer efter separat utställning i Konsthögskolans galleri, KHM. Det gestaltande arbetet bedöms även av en extern examinator som har en rådgivande funktion i examineringen.

Text. Högst tio sidor. Handleds av professor Gertrud Sandqvist. Examineras av skolans professorer efter textseminarium. Texten ska vara anlyserande, en diskussion kring det egna avgångsprojektet ska göras. Relevant litteraturhänvisning krävs. Använd Chicago-modellen när du refererar!

Intern muntlig presentation. Görs på Konsthögskolan inför den egna årskursen. Bedöms av skolans professorer.

Extern muntlig presentation. Görs i utställningen på Konsthögskolans galleri. Bedöms av skolans professorer.