Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Konsthögskolan

Konsthögskolan i Malmö är en internationellt känd konsthögskola vid Lunds universitet.

Konsthögskolan i Malmö är statligt finansierad med cirka 80 studenter och har erbjudit högre utbildning inom konst sedan 1995. Konsthögskolan utgör tillsammans med Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Inter Arts Center den Konstnärliga fakulteten vid Lund Universitet. Konsthögskolan i Malmö bildades 1995 av Lunds universitet, med ambitionen att akademin skulle vara tvärvetenskaplig och internationell. Konsthögskolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den så kallade professorernas skolmodell och gjorde hierarkierna så horisontella som möjligt. En annan central del var kravet på studenter att vara självständiga och att engagera sig i självstyrt lärande genom en flexibel och individualiserad läroplan. Dessutom har jämställdhet och lika representation varit kärnan i skolan sedan början, och är fortfarande.

Organisation

Konsthögskolans ledning består av rektor Maj Hasager samt föreståndare och administrativ chef, Silvana Hed. Institutionsstyrelsen är skolans högsta beslutsinstans. Dess ledamöter är tre lärare inklusive rektor, en teknisk-administrativ medarbetare, två studeranderepresentanter samt föreståndare/administrativ chef. Institutionsstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Studeranderepresentanterna håller vanligen möte en vecka innan institutionsstyrelsen.

Förutom institutionsstyrelsen existerar ett antal grupper som diskuterar och förbereder skolans arbete. Verkstadsutskottet består av fem studenter, samtliga tekniker, en lärare och föreståndare/administrativ chef. Man sammanträder efter behov, men vanligen 2 ggr/termin. Utskottet är rådgivande om verkstadsorganisation och utrustning. Beslut tas av institutionsstyrelsen. Budgetutskottet består av ekonom, två lärare, tre studenter och föreståndare/administrativ chef. Beslut fattas av institutionsstyrelsen.

Historik

Konsthögskolan i Malmö inrättades 1995 av Lunds universitet. Utbildningen förlades till f.d. Mellersta Förstadsskolan i centrala Malmö, en byggnad som år 1900 ansågs som en förebild för modern skolarkitektur.

I Lunds universitets direktiv till den nya skolan ingick önskemål om att skolan skulle vara interdisciplinär och internationell. Skolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den s.k. professorsskolemodellen. Det skapades inga avdelningar på skolan och man ville ha så horisontella hierarkier som möjligt. Centralt var också kravet på studentens självständighet. Fortfarande är det så att det är på studentens initiativ som möten med lärare äger rum.

Konsthögskolan ville så mycket som möjligt använda sig av lärares och professorers konstnärliga kompetens. Därför finns det fortfarande ingen administration i lärarnas och professorernas tjänster. Skolan önskade också underlätta för lärare och professorer att fortsätta sina konstnärliga karriärer och kunna delta i stora internationella sammanhang. Därför kom och kommer lärare och professorer till skolan under vissa perioder så att de kan frigöra tid för sitt konstnärliga arbete. För att vidga möjligheterna för studenterna att få ett brett spektrum av konstnärlig handledning infördes också 1996 de så kallade externa handledarna. Externa handledare är internationellt verksamma konstnärer som kommer fem gånger per år till skolan.

Sedan 1996 publicerar Konsthögskolan i Malmö årsböcker som synliggör studenternas arbeten. Se tidigare årsböcker här.

Konsthögskolan i Malmö var den första konsthögskola i Sverige som inbjöd extern medverkan vid examination 1996. Skolan ville säkerställa både sin kvalitet i ett internationellt sammanhang och förstärka studenternas möjlighet att bli korrekt bedömda. De externa examinatorerna har företrädesvis varit internationellt verksamma curatorer som Bart de Baere, Charles Esche, Lynne Cooke, Carolyn Christov-Barkagiev, Maria Lind, Iwona Blazwick, Dirk Snauwert, Jürgen Bock, Robert Storr, Sabine Folie, Brigitte Franzen, Lisa Le Fevre, Martin Clark, Lolita Jablonska, Jochen Volz, Mats Stjernstedt, Jens Fänge, Abraham Cruz-villegas, John Peter Nilsson, Martin Clark, Filipa Oliveira, Georgia Holz, Kirsty Bell, Marianne Thorp och Oscar van den Boogard.

Konsthögskolan fick ett masterprogram i fri konst 2002, samtidigt som doktorsprogrammet i fri konst inrättades. Som första konsthögskola i Sverige utexaminerades tre doktorer 2006: Sopowan Boonimitra, Miya Yoshida och Matts Leiderstam.

Kandidatprogramment i fri konst inrättades 2007.

Critical Studies inrättades först som en ettårig påbyggnadsutbildning 2001, startad av Simon Sheikh. Det blev ett tvåårigt masterprogram 2008–10. Det tvååriga masterprogrammet Critical & Pedagogocal Studies startades 2011 med Maj Hasager som lektor och programansvarig. Programmet har under hösten 2019 omarbetats till en konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier, ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer till att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Under konsthögskolans tid har följande verkat som professorer och lärare vid skolan: Lars Nilsson, Charlotte Gyllenhammar, Annette Abrahamsson, Niels Bonde, Axel Lieber, Jimmie Durham, Sophie Tottie, Jens Fänge, Andrea Geyer, Matthew Buckingham, Simon Sheikh, Annika Eriksson och Haegue Yang.

Externa handledare under åren har varit Sigurdur Gudmundsson, Berend Strik, Cecilia Edefalk, Voobe de Gruyter, Eva Löfdahl och Olav Christopher Jenssen.

Gertrud Sandqvist var rektor för Konsthögskolan 1995–2007 samt 2011-2020. Anders Kreuger var föreståndare vid konsthögskolan 2007–10.