Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Faciliteter

vy av galleri

Gallerier

I Konsthögskolans gallerier KHM1 och KHM2 har studenterna möjlighet att ställa ut sina verk i välfungerande och flexibla utställningsrum. I början av läsåret presenteras alla de nyantagna studenterna på kandidat- och masterprogrammen i fri konst genom en större grupputställning. Under resten av läsåret visar masterstudenterna sina examensarbeten. Alla utställningar är öppna för allmänheten. Årsutställningen, en av vårterminens största händelser, visas i skolans lokaler på Båghallarna under några veckor i maj månad.

Obs! Under 2020 och 2021 är Årsutställningen digital. 

vy av liten ateljé

Ateljéer

Konsthögskolan erbjuder enskilda ateljéer till var och en av de sjuttio studenterna på programmen i fri konst. Studenterna har tillgång till sin ateljé varje dag, under hela året, dygnet runt. De flesta ateljéerna finns i Båghallarna men sju av dem ligger på Dimman. Dessa är främst till för de som inte jobbar med våra tekniker.

vy av bibliotek

Bibliotek

Konsthögskolans bibliotek ligger i Kulturhuset Mazetti, Bergsgatan 29. Bibliotekets samlingar består av runt 7000 volymer och inkluderar monografier, utställningskataloger, konsthistoria, konstteori och angränsande ämnen som filosofi, psykologi och sociologi. Endast konsthögskolans personal, lärare och studenter får låna hem bibliotekets material. Vill man som utomstående besöka biblioteket går det givetvis bra, men kom ihåg att böckerna inte lånas ut till externa besökare. 

Obs! Under våren 2021 är biblioteket endast öppet för Konsthögskolans studenter.

Gå till bibliotekssidan

amsterdam

Ateljéer i Berlin och Amsterdam

Konsthögskolan har en lägenhet i Berlin och en i Amsterdam. Studenter kan ansöka om att få vistas i någon av dessa en period om 3–6 veckor under terminen för att genomföra ett projekt med anknytning till någon utav städerna. Ansökan görs en gång per termin och beslut tas i institutionsstyrelsen.

Berlin
Gipsstrasse 3, 101 19 Berlin (i stadsdelen Mitte)

Amsterdam
Keizerrijk 92, 1012 Amsterdam.

vy av ateljé

Verkstäder

Studenter får tillträde till Konsthögskolans verkstäder efter att ha fått utbildning på maskiner och utrustning.

Alla nya studenter får omgående en introduktionsutbildning till maskinerna i träverkstaden medan tillträde till annexet ges efter genomgången kurs i respektive teknik. Alla BFA1-studenter får under de första veckorna en genomgång av programvaror och datorer i datasalen samt av videoredigeringsutrustningen i videoredigeringsverkstaden.

Konsthögskolan har även ett väl utbyggt samarbete med verkstäder runtom i Malmö där du ges möjlighet att etablerad kontakt med professionella resurser utanför akademin. På Monumentalverkstaden har vi möjlighet till brons- och aluminiumgjutning, på KKV Grafik kan göras screen-tryck och på Mediaverkstan 3D-print.

Läs mer om våra verkstäder

IAC

Inter Arts Center

Konstnärliga fakultetens centrumbildning och plattform för konstnärlig forskning och utveckling, Inter Arts Center (IAC), har till uppgift att stödja och initiera tvärvetenskapliga samarbeten mellan konstnärer, forskare och externa aktörer samt mellan fakulteten och Lunds universitet. IAC fungerar även som mötes- och genomförandeplats för externa samverkansprojekt. Konkret resulterar det i att upp mot 150 externa konstnärer och forskare varje år deltar i projekt inom visuell konst, dans, musik och teater på IAC. Strategiskt öppnar det upp för möjligheter för ny kunskap och samarbeten inom både utbildning och forskning, och profilerar och kommunicerar samtidigt fakultetens verksamhet i det omgivande kulturlivet

IAC är inte bara en mötes- och arbetsplats med avancerad teknik och lokaler för fakulteten och universitetets studenter, lärare och forskare, den fungerar även för externa samverkansprojekt. Varje år deltar upp mot 150 externa konstnärer och forskare i projekt inom visuell konst, dans, musik och teater på IAC.

Läs mer om IAC