Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyten

Konsthögskolan i Malmö har en stark internationell profil. Utbyte och samverkan mellan studenter och lärare från andra akademier runt om i världen är en viktig del av skolans verksamhet.

Konsthögskolan har utbyte med konsthögskolor i flera olika länder. Du kan studera utomlands under en period av din utbildning och på så sätt skaffa nya erfarenheter och perspektiv. Varje termin reser studenter från Konsthögskolan i Malmö iväg på utbyte och skolan tar också emot utbytesstudenter från hela världen. Detta bidrar till många intressanta möten i det dagliga arbetet. Ett utbytesavtal garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Studierna kan tillgodoräknas i examen, förutsatt att skolan godkänt utbytet. Skolans avtalspartners finns i Norden, Baltikum, Europa, USA och Asien. Många av våra utbytespartners är delaktiga i nätverken Erasmus+ eller KUNO. Det innebär att du kan söka stipendier för att finansiera din utlandsvistelse.

Läs mer här:
kunonetwork.org/
lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/erasmus

Inkommande

Om du är intresserad av att söka utbyte till Konsthögskolan i Malmö så kontakta först koordinatorn på din egen skola. Din ansökan måste vara godkänd av din högskola innan du ansöker.

Sök senast den 1 april till höstterminen (början av september–mitten av januari) och senast den 1 november till vårterminen (mitten av januari–början av juni).

Ansökan skickas via mejl, eventuellt med länk till exempelvis WeTransfer eller liknande till charlotta [dot] osterberg [at] khm [dot] lu [dot] se

Skicka med ifylld blankett och portfolio.

Undervisningen på Konsthögskolan sker huvudsakligen på engelska och även annan information är på engelska. Under din vistelse här kommer du att ha tillgång till en egen ateljé.
Under din studietid i Sverige är du täckt av svenska statens försäkring för inkommande studenter. Läs mer här: https://www.kammarkollegiet.se/en/insurance-students-and-state-employees/student-insurance/student-exchange-students-sweden

Utresande

Normalt sett beviljas inga utbyten under ditt första år i BFA samt år 3 i BFA respektive år 2 i MFA.

Bästa tiden för utbyte är alltså i BFA 2 eller MFA 1. Det är viktigt att du talat med någon av skolans lärare och förankrat ditt utbyte innan du ansöker. Vanligaste utbytesperioden är en termin men kan också vara ett helt år.

Våra olika partneruniversitet har olika deadlines för ansökan och också olika terminstider så det bästa är att du först vet vilken skola du vill söka till och sedan kontaktar Lotta för mer information.

Lite längre ner hittar du en lista på våra partneruniversitet.

Du får vara beredd på att din ateljé behövs för en inkommande utbytesstudent under hela terminen som ditt utbyte avser även om värdskolans terminstider skiljer sig från våra.

Alla studenter som reser inom ett utbytesavtal är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/studier/utresande-studenter

Försäkringen gäller från två veckor före till två veckor efter studieperioden och endast i studielandet samt direktresor till dit du ska studera. Om du åker på utbyte till ett EU-land bör du skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassan.

KUNO Express

Utöver de vanliga utbytena som sträcker sig över en hel termin finns också möjligheten att delta i kurser vid de andra nordiska och baltiska skolorna inom KUNO-nätverket genom det sk KUNO Express-programmet. På KUNOs hemsida kan du läsa mer om Express-kurserna och även hitta de aktuella kurserna. KUNO bidrar med en summa pengar för rese- och boendekostnader.
https://www.kunonetwork.org/

Utbytet med de nordiska och baltiska länderna sker mestadels inom Erasmus+ men även  Nordplus-nätverket (KUNO). Flera av KUNO-skolorna går det också att resa till med ett Erasmus+stipendium.
I KUNO-samarbetet ingår:

Det Fynske Kunstakademi, Odense, Danmark
Det Jyske Kunstakademi, Århus, Danmark
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Copenhagen
Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, Estland
Turku University of Applied Sciences, Finland
Bildkonstakademin, Helsinki, Finland
Listaháskóli Ìslands, Reykjavik
Latvijas Mkslas akademija, Riga, Lettland
Vilniaus dailes akademija, Vilnius, Litauen
Kunsthøgskolen, Bergen, Norge
Statens Kunstakademi, Oslo, Norge
Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing, Tromsø, Norge
Kunstakademiet, Trondheim, Norge
Konstfack, Stockholm
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Konsthögskolan vid Umeå Universitet
Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet


Notera att det inte går att söka utbyte inom Sverige.

I Europa har vi avtal med:

Akademie der bildenden Künste, Wien, Österrike
Edinburgh College of Art, Skottland
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Nederländerna
Maumaus, Escola de Artes Visuais, Lissabon, Portugal
Städelschule Frankfurt am Main, Tyskland
HEAD école d'art et de design, Genève, Schweiz
Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Tyskland
ERG – Ecole de recherche graphique, Bryssel Belgien
Slade School of Fine Art, London, England
University of Fine Arts Hamburg, Tyskland
ESAAA experimental school of art, Annecy Alps, Frankrike

I USA samarbetar vi med:

Cooper Union School of Art, New York

I övriga världen har vi avtal med:

Korea National University of Arts, Seoul, Korea
ENPEG "La Esmeralda", Mexico City, Mexico

Skolan samarbetar också med HISK (Higher Institute for Fine Arts) i Gent för kortare utbyten där en student från Malmö och en student från HISK byter plats och lägenhet med varandra för en utbytesperiod som normalt varar några veckor.

Konsthögskolan deltar dessutom i EARN, European Art Research Network – det europeiska nätverket för forskning i fri konst. Målgrupp för utbyten inom detta nätverk är doktorander och studerande på masternivå. Mer information hittar du här: http://www.artresearch.eu

Många av våra utbytespartners är delaktiga i nätverken Erasmus+ eller KUNO. Det innebär att du kan söka stipendier för att finansiera din utlandsvistelse.
Läs mer här:
https://www.kunonetwork.org/
https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/erasmus

Är du intresserad av utbyte med en skola som inte finns med på listan så kontakta Lotta Österberg för att undersöka möjligheterna att skriva ett avtal.

Centrala avtal

Utöver skolans egna avtal finns det även möjlighet att söka utbyte via Lunds Universitets centrala avtal. Konstnärliga fakulteten har tilldelade platser på University of Columbia, Kanada och Federal University of Rio Grande do Sul, Brasilien. Dessutom kan du söka till University of California via LU centralt: https://www.lu.se/studera/internationella-mojligheter/utbytesstudier/university-of-california

Kontakt

Lotta Österberg
Internationell koordinator
+46 40325702    
charlotta [dot] osterberg [at] khm [dot] lu [dot] se