Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Säkerhet

Brandlarm och utrymning
Skolan är försedd med brandlarm som är kopplat direkt till brandkåren. Vid larm ljuder en signal i alla korridorer. Det är viktigt att då alltid gå direkt ut på skolgården, som är samlingsplats. Knacka gärna på de ateljéer ni passerar på väg ut för att göra alla medvetna om att de måste gå ut. Kontrollera utrymningstavlorna, som finns på varje våningsplan, var alternativa utrymningsvägar finns.
 
Evakueringsplanerna är bifogade och ni måste känna till utrymningsvägarna.

Säkerhet
Det händer tyvärr att obehöriga personer försöker och lyckas ta sig in på skolan. Vi vill därför uppmana alla till extra vaksamhet och försiktighet!

  • Släpp inte in någon som inte hör hemma på skolan
  • Lämna inte ateljédörren olåst
  • Rapportera omedelbart till skolans personal om ni ser obehöriga personer i byggnaden
  • Utsätt er inte för risker - tveka inte att ringa 112 i nödsituation eller LU:s larmtelefon 046-222 07 00 (+46 46 222 07 00) Glöm inte att slå nollan först om ni ringer fr en intern telefon!

Larmtelefonen går till Lunds universitet egen väktare/beredskapsperson som är i tjänst dygnet runt. Securitas anlitas för bevakningsuppdrag. Larmtelefonen kan användas av alla, både studenter och anställda. Alternativet är att tillkalla polis dvs att ringa 112.

Mer information och viktiga telefon nummer:

Om något händer

Försäkringar

Som student vid Konsthögskolan är man försäkrad via en person-skadeförsäkring som Lunds universitet har tecknat hos Kammar-kollegiet. Denna försäkring gäller vid arbete som hör till skolans verksamhet. Här finns mer information om studentförsäkringen

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/forsakring-och-riskhantering/hitta-forsakringsprodukt/personforsakringar/studier/student-pa-universitet-och-hogskola

Det kan finnas skäl att komplettera med en personlig olycksfallsförsäkring. En sådan gäller även på fritiden och vid arbete med privata projekt. Privata ägodelar är inte försäkrade av skolan och inte heller utrustning som du lånar av skolan. Vi rekommenderar därför en hemförsäkring kompletterad med drulle/allrisk/otursförsäkring etc! Kontrollera noggrant vad just din försäkring täcker!