Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö

Lunds universitet verkar för en god miljö på institutionerna och vi måste alla sträva efter att på bästa sätt ta hand om de material vi använder och det avfall vi producerar.

Du ansvarar själv för att allt överblivet material läggs i containern avsedd för blandavfall som står på gården. Där står även en separat container för metallavfall. För papper finns behållare utplacerade. Obs: endast avsedda för papper! Hushållssopor får inte kastas i containern utan endast i särskild soptunna i elevköket. Glasflaskor och batterier läggs i avsedd respektive behållare.

Färg och lösningsmedel
Förvaringsskåp för färg och lösningsmedel finns på varje våning vid ateljéerna. Det är inte tillåtet att förvara lösningsmedel i ateljéerna. Färgrester och lösningsmedel får inte spolas ut i avloppen. OBS! Kadmium är ett mycket farligt miljögift och användning av konstnärsfärger med kadmium är därför inte tillåtet! Rådgör med tekniker eller vaktmästare om du är osäker.

Städning
Alla måste hålla god ordning och städa efter sig i gemensamma lokaler och verkstäder. Inget material eller färdiga konstverk får förvaras i korridorer eller trapphallar. De studenter som har ateljé på en viss våning ansvarar gemensamt för ordning i delade utrymmen och korridor.