Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljö

Lunds universitet verkar för en god miljö på institutionerna och vi måste alla sträva efter att på bästa sätt ta hand om de material vi använder och det avfall vi producerar.

Du ansvarar själv för att allt överblivet material läggs i containern avsedd för blandavfall som står på gården. Där står även en separat container för metallavfall. Nycklar till de båda containerna finns vid porten i annexet och vid informationstavlan i källaren. För papper finns behållare utplacerade på varje våningsplan. Obs: endast avsedda för papper! Hushållssopor får inte kastas i containern utan endast i särskild soptunna i elevköket. Glasflaskor och batterier tas till källaren och läggs i respektive behållare.

Färg och lösningsmedel
Förvaringsskåp för färg och lösningsmedel finns på varje våning vid ateljéerna. Det är inte tillåtet att förvara lösningsmedel i ateljéerna. Färgrester och lösningsmedel får inte spolas ut i avloppen. OBS! Kadmium är ett mycket farligt miljögift och användning av konstnärsfärger med kadmium är därför inte tillåtet! Rådgör med tekniker eller vaktmästare om du är osäker.

Städning
Alla måste hålla god ordning och städa efter sig i gemensamma lokaler och verkstäder. Inget material eller färdiga konstverk får förvaras i korridorer eller trapphallar. De studenter som har ateljé på en viss våning ansvarar gemensamt för ordning i delade utrymmen och korridor. Detta gäller även rummen för penseltvätt på våning 3, 4 och 5.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
Alla möten mellan anställda och studenter ska präglas av ömsesidig respekt och det råder nolltolerans mot diskriminering och övrig kränkande särbehandling. Studenter omfattas av arbetsmiljölagen och har rätt till en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Det är rektorn vid din skola som har ansvaret för din arbetsmiljö.

Om du känner dig utsatt eller kränkt, oavsett på vilket sätt, är det viktigt att komma ihåg att du har rätt till en god arbetsmiljö. Det innebär att du kan ta kontakt med skolans rektor eller annan anställd för vidare hjälp. Om du inte känner att du vill prata med någon på skolan finns det andra du kan kontakta som studenthälsan eller studentombudet.

För vidare information samt kontaktinformation:

https://www.performingarts.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/vad_ar_diskriminering_och_trakasserier_-_en_guide_for_studenter_2017.pdf

Sidansvarig: