STÄDNING

Alla måste hålla god ordning och städa efter sig i gemensamma lokaler och verkstäder. För er egen skull, håll ordning i studentköket! All städning i köket är studenternas ansvar förutom golven. Pga brandrisken får material eller färdiga konstverk inte förvaras i korridorer eller trapphallar. Brandmyndigheterna kräver fria utrymningsvägar och skolan riskerar stängning eller vite om reglerna inte följs. Material, möbler eller konstverk som utan tillstånd förvaras i korridorer eller trapphallar kommer att avlägsnas och kastas. De studenter som har ateljé på en viss våning ansvarar gemensamt för ordning i delade utrymmen och korridor. Detta gäller även rummen för penseltvätt på våning 3, 4 och 5.

OBS: Projektateljéer och fotostudio ska återställas och städas efter nyttjandeperiod!