Studentförsäkring

Som student vid Konsthögskolan är man försäkrad vid olycksfall via en personskadeförsäkring som Lunds universitet har tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring gäller vid arbete som hör till skolans verksamhet. Här finns mer information om studentförsäkringen. Det kan finnas skäl att komplettera med en personlig olycksfallsförsäkring. En sådan gäller även på fritiden och vid arbete med privata projekt.

Privata ägodelar är inte försäkrade av skolan och inte heller utrustning som du lånar av skolan. Som låntagare är du personligt ansvarig för lånad utrustning och därmed ersättningsskyldig om lånad utrustning skadas eller försvinner! Du har även personligt ansvar för den ateljé du nyttjar under din studietid och kan därmed bli ersättningsskyldig vid skada!. Vi rekommenderar därför en hemförsäkring kompletterad med drulle/allrisk/otursförsäkring etc! Kontrollera noggrant vad just din försäkring täcker! Läs mer om regler för utlåningen och beträffande våra lokaler här.