Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Konsthögskolan i Malmö erbjuder konstnärliga utbildningar på kandidat- och magisternivå för blivande konstnärer. Därtill erbjuds en välrenommerad forskningsutbildning. Undervisningen i fri konst är inte uppdelad i konstnärliga inriktningar utan som student kan du välja att röra dig fritt mellan olika konstnärligt uttrycksformer eller fördjupa dig inom en viss form. Under studietiden har du stora möjligheter att förverkliga dina visioner och drömmar och skapa dig en stark yrkesidentitet. Du kommer att finnas med i nya inspirerande sammanhang och få fördjupa dig inom de områden du brinner för.

Våra utbildningar ger dig möjlighet att arbeta med internationellt aktiva konstnärer och lärare där individuell handledning är en central del. Konsthögskolan samarbetar med andra konstutbildningar över hela världen och har byggt upp ett stort nätverk genom åren. Undervisningsspråket är vanligtvis engelska och föreläsningar med gästande konstnärer, kritiker och curatorer samt olika former av samarbetsprojekt är naturliga inslag. Utbildningarna präglas också av det aktiva konstnärliga klimatet i Öresundsregionen, med dess gallerier, museer och andra konstinstitutioner.

För att kunna utveckla dina färdigheter har du tillgång till Konsthögskolans lokaler och din egen ateljé dygnet runt. De ateljébaserade utbildningarna erbjuder en rad kurser och projekt inom konstnärlig gestaltning, teori och teknik. Du som student väljer fritt mellan dessa möjligheter och bygger på så sätt upp en individuell studieprofil. Oavsett hur du vill inrikta ditt arbete står din egen konstnärliga utveckling i centrum och därigenom den individuella konstnärliga handledningen.
 
Konsthögskolan erbjuder också en möjlighet för dig som vill utveckla ditt konstnärskap mot forskning, genom ett forskningsförberande masterprogram  och ett mycket välrenommerat doktorandprogram.

Flera utbildade konstnärer vid Konsthögskolan i Malmö har blivit framgångsrika och fått internationellt erkännande. Under 2019-2020 bedömdes Konsthögskolan i Malmö vara av mycket hög utbildningskvalitet av Universitetskanslerämbetet som är den myndighet som granskar lärosäten i Sverige.

 

tiril