Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan

Ansökan till Konsthögskolan i Malmö läsåret 2019/2020

kåren

KANDIDATPROGRAMMET I FRI KONST 180HP

Varje läsår antas 12 studerande till det 3-åriga kandidatprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. 25 sökande blir kallade till intervju varav 12 antas.

Ansökan till kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningsperioden till kandidatprogrammet för läsår 2019/2020 öppnar 14/1 2019.

Anvisningar BFA 2018
 

MASTERPROGRAMMET I FRI KONST 120HP

Varje läsår antas 15 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer.

Ansökan till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningsperioden till masterprogrammet för läsår 2019/2020 öppnar 14/1 2019.

Anvisningar MFA 2018

ansök

MASTERPROGRAMMET I CRITICAL & PEDAGOGICAL STUDIES 120HP

Masterprogrammet i Critical & Pedagogical Studies är under omstrukturering och vi har därför ingen antagning 2019. Ett nytt masterprogram med inriktning på konstnärlig forskning kommer att starta upp 2020. Information om det nya programmet kommer att publiceras på vår webbplats i mitten av januari 2020. Intresserade är välkomna att söka till det nya programmet våren 2020.

FORSKARUTBILDNINGEN I FRI KONST

Alla våra doktorander är anställda vid Konsthögskolan i Malmö och Lunds universitet. För närvarande har vi inte någon öppen ansökan till forskarutbildningen, men alla lediga tjänster publiceras LU:s officiella hemsida.
Vi publicerar också våra annonser Art & Education.


Studieavgifter
Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, läs här.

Antagning till senare del av program (transfer)

Om du redan är antagen och går en utbildning i fri konst vid ett annat lärosäte finns möjligheten att söka om antagning till senare del av program (transfer). Det innebär att du ansöker om att bli antagen till ett av våra program på det studieår som motsvarar ditt nuvarande. Antagning till senare del av program sker enbart vid enstaka tillfällen och uteslutande i mån av plats.

Ansökningar om transfer behandlas en gång per termin i en process helt skild från ordinarie årlig antagning. Den sökande ska uppfylla de behörighetskrav som gäller för programmet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö samt ha tidigare studier motsvarande programmets tidigare terminer. Urval görs av en jury utsedd av institutionsstyrelsen och sker genom bedömning av arbetsprover, personlig text och eventuellt intervjuer. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Deadline för transferansökningar är den 1 april för antagning till höstterminen och 1 november för antagning till vårterminen.

Här finns ansökningsblanketten.

Sidansvarig: