Kandidatprogrammet i fri konst 180HP

ANSÖKAN TILL Kandidatprogrammet i fri konst 180HP

Varje läsår antas 12 studerande till det 3-åriga Kandidatprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. 25 sökande blir kallade till intervju varav 12 antas.

Läs mer om behörighet,dispens och urval här.

Ansökan till kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningsperioden till kandidatprogrammet för läsår 2021/2022 öppnar 15/1 2021. Sista ansökningsdag 1 mars 2021.

Anvisningar för sökande till kandidatprogrammet i fri konst, 180hp

Ansökningsportal kandidat

Due to the corona/covid-19 situation it will not be possible to hand in original worksamples to Malmö Art Academy. We also kindly ask you not to send physical worksamples to the school. This will not affect your application, we take all applications in consideration without physical worksamples.