Masterprogrammet i fri konst 120HP

ANSÖKAN TILL MASTERPROGRAMMET I FRI KONST 120 HP

Varje läsår antas 15 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer.

Läs mer om behörighet,dispens och urval här.

Ansökan till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningsperioden till masterprogrammet för läsår 2021/2022 öppnar 15 januari 2021. Sista ansökningsdag är 1 april 2021.

Due to the corona/covid-19 situation it will not be possible to hand in original worksamples to Malmö Art Academy Monday. We also kindly ask you not to send worksamples to the school. This will not affect your application, we take all applications in consideration without physical worksamples.

Anvisningar för sökande till masterprogrammet i fri konst, 180hp

Ansökningsportal master