Masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier 120HP

Vartannat läsår antas max 8 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst med fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Urvalet sker genom bedömning av digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev och telefonintervjuer. 

Läs mer om behörighet,dispens och urval här.

Ansökan till masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där en digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev laddas upp samt telefonintervjuer.  Antagningsperioden till masterprogrammet för läsår 2021/2022 öppnar 15/1 2021. Sista ansökningsdag är 1 april 2021.

Anvisningar för sökande till masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier

Ansökningsportal MFAAR