Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser HT 2018

Samtidskonsten både speglar och utvecklar en bredare kulturell och samhällelig kontext. Därför är det viktigt att få redskap för att kunna förstå och behärska det konstnärliga samtalet. Vi utvecklar ständigt våra kurser för att bredda och fördjupa studenternas konstnärliga färdigheter och kritiska förmåga. Kurserna är enbart öppna för studenter antagna till program vid Konsthögskolan i Malmö. Kurserna skräddarsys utifrån studenternas behov och ändras därför varje termin. Vill du läsa mer om våra tidigare kurser kan du gå till våra årsböcker. Höstterminen 2018 i urval:

Otillgängligt land

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Emily Wardill.

Kursen behandlar praktiskt och kritiskt olika former för konstnärers arbete med film. Helt frigjort från såväl filmindustri som konstfilm kommer vi att försöka öppna upp mediet mot vad det fortfarande skulle kunna åstadkomma genom att se det som en uppsättning möjligheter snarare än som fastlagda genrer. Kursen består av kritiskt studium av sällsynta filmkonstverk parallellt med improvisationer. Vi kommer att tänka genom våra kroppar, röster och gester. Vidare kommer vi att låta improvisation bli tongivande för såväl utförande som inspelning och utställning.  Kursen är praktikbaserad så ”forskning” kommer inte att likställas med ”läsande” och ”skrivande” utan vi kommer att behandla filmande, ljudinspelning, redigering och installation som likvärdiga forskningsstrategier.

Släpp mitt folk: Att återuppleva identitetspolitiken – valda perspektiv från Sydafrika

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Betty Govinden.

Den här korta kursen tar sin utgångspunkt i historieskrivningen om slaveri och livegenskap, kolonialism och apartheid, frigörelsehistoria och feministisk analys.  Stoffet bygger på kritisk historiografi, litteraturvetenskap, teori, skönlitteratur och konst. Det utgår i hög utsträckning från indiska författare och konstnärer i Sydafrika och deras strävan att kritiskt omvärdera Sydafrikas individuella och kollektiva historia. Två ledande personer från 1900-talet och den indiska subkontinenten – Tagore och Gandhi – kommer att behandlas. Båda är av global betydelse och i synnerhet den senare har haft stort inflytande i Sydafrika under motståndsperioden och senare.   

 

 

betty

 

Feminist Knowledge Production 

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Katy Deepwell

First week: Feminist Perspectives: Standpoint/Location/Situated Knowledges

In these seminars we will consider three different configurations of feminist knowledge production: in theories about standpoint, location and situated knowledges.

Second Week: Feminist Close Readings/politics of representation of gender/sexuality

In these seminars we will use examples from the Feminist-Art-Topics project in relation to different feminist theories of gender/sexuality as a construction.

Korrespondenser

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Laura Hatfield, Niels Henriksen, Joachim Koester, Matts Leiderstam, Sarat Maharaj, Joao Penalva, Silja Rantanen, Gertrud Sandqvist, Emily Wardill among others

Historien är inte linjär, och inte heller neutral. Walter Benjamin talar om att man erövrar fragment av det förflutna till nutiden, i ett språng, eller som en pärldykare. Detta gäller i än högre grad det vi kallar konsthistoria. När vi i kollegiet började tala om behovet av mera kunskap om framförallt 1900-talets konst delar vi Benjamins insikt. Samtidigt har ju konstnärer i kanske tusentals år sett på sina kollegors arbeten och gjort nya i relation till dem. Detta hantverkstraderande bröts, ironiskt nog, i och med att konsthistoriebegreppet skapades under 1800-talet. Hur göra? Men många konstnärer har en intensiv och levande relation till vissa tidigare kollegor, av olika skäl. Likt pärldykare har de funnit skatter. Vi har tänkt oss att hela kollegiet, alla som vill, visar sina fynd. Vi har bjudit in den finska konstnären Silja Rantanen, som vi har bett att igen hålla sina briljanta föreläsningar om kollegor. Ett par konsthistoriker är också insmugna. Vi kallar kursen Korrespondenser, efter en romantisk idé om själsfrändskaper.

 

Plastkurs

PLAST I

Valbar kurs på BFA-nivå. Lärare: P-O Persson & David Nilsson

Kursen ger grundkunskaper i plastlaminering och plastgjutning, samt information om de säkerhetsbestämmelser som finns i verkstaden. Efter avslutad kurs erhåller du ett ”körkort” som berättigar dig att jobba i verkstaden på egen hand.

Svetskurs

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Robert Cassland, P O Persson och Ariel Alaniz.

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika svetstekniker, så som gas- och migsvetsning, information om de säkerhetsbestämmelser som gäller de olika svetsteknikerna. Efter avslutad kurs erhåller du ett ”körkort” som berättigar dig att själv jobba med skolans svetsutrustning.

The Disoeuvre: Integrating / Disintegrating / Recuperating Practices 

Valbar kurs på MFA nivå. Lärare: Felicity Allen

How does a practice cross between studio, the social and the institutional? You will be invited to consider to what extent this might be desirable and motivations for both integrating a practice across different aspects of life/work, or for maintaining distinctions. We will think short-term, long term and retrospectively, informed by ideas of maintenance (Mierle Laderman Ukeles), Wages for Housework (Silvia Federici et al) and the international preoccupation with art-as-life that threaded through C20 art (Allan Kaprow, Joseph Beuys, and their antecedents). In a time or precarious (or feminised) labour and, as Cornell West puts it, ‘mass distractions’, is this cross-over desirable?

 

Gjutkurs

The Grid ­ – Abstraction in Painting

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Matts Leiderstam.

The aim of this course is to focus on ways of seeing in relation to contemporary painting practices, and to trace what it is that remains, the ruins perhaps of artistic knowledge connected to the concept of the grid – so rooted in Western art history. Whether it is; the recent return to abstract painting, historically associated with the grid, or the amplification of the uses of the grid in the context of a quantum shift in our time of planetary- scale computing – in a culture dominated by the mediations of the screen, how might the grid frame what it is that we inherit. The realization of this course will be through close reading, studio practice, critic and at the end a small exhibition ­ – with the aim to underscore the concept of the grid as it is used as a visual code, as well as a prism to look ‘through’.

Ett rum med nya regler

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Michael Portnoy

Hur kan regler användas för att strukturera deltagande- eller relationsbaserad konst? Så vitt skilda konstnärer som Yoko Ono, Marina Abramović, Vito Acconci, Tania Bruguera, Lygia Clark, Christian Falsnaes, Dora Garcia, Felix Gonzales-Torres, Roman Ondak, Adrian Piper, Tino Sehgal, Rikrit Tiravanija, Ian Wilson, Erwin Wurm m fl (däribland jag själv!) har alla använt någon form av regler för att förändra vårt sätt att bete oss och interagera i sociala rum. Vi kommer i synnerhet att granska möjligheten att fastställa regler för språkbruk, etikett, spekulation, rörelse, roller eller handlingar så att mänskliga utbyten kan ställas om till att exempelvis bli mer abstrakta, poetiska, politiska, empatiska/intima eller generativa. Under kursens första tre dagar kommer vi (under eftermiddagarna) att begrunda exempel på regelskapande inom konsten och på olika sammanhang där regler genomsyrar vårt vardagsliv, med målet att ta fram en handbok eller taxonomi för regelskapande. Resten av kursen kommer att ligga på tidiga kvällar då varje enskild student kommer att få möjligheten att fastställa reglerna för ett rum som vi utsett till en social yta och som kommer att vara öppen för alla på högskolan. I det aktuella rummet kommer vi att experimentera med olika sätt att vara och agera med varandra, med olika jag, berättelser och ritualer som vi kan gå in i och med att använda nya regler för att skapa ytor som kan såväl överraska som förändra.

 

portnoy

Pedagogy Intensive 

Endast för CPS-studenter. Lärare: Maj Hasager, Laura Hatfield + Invited Guests

This intensive course on pedagogical theories and practices will include seminars and presentations on assigned readings as well as a series of lectures on related topics by invited guests. Key texts that examine pedagogical shifts in different times and places, will be discussed at length alongside lectures on important topics in education. Artists Simona Dumitriu and Ramona Dima will lecture and give a workshop on how to deal with ethical dilemmas in the realm of teaching and art practice. Elizabeth Sweeney will discuss museum education and disability arts. Artist/Educator Michala Norup will hold a lecture on didactics. Jonna Pettersson’s presentation will focus on Jacques Rancière’s text, The Ignorant Schoolmaster. Barbara Mahlknecht will hold a talk and workshop on feminist pedagogies in relation to art and the archive. Maaike Muntinga and Lina Issa will present their artistic research and works that engage art practice and critical pedagogical methods in the field of medical humanities education.

Den analoga svartvita processen

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Patrik Elgström

Kursen syftar till att ge kunskap om olika framställningsmetoder med svartvitprocessen inom det fotografiska fältet. 
Kursen består av föreläsningar, seminarier, lärarledda tillämpningsövningar, gruppövningar och eget arbete med visuell gestaltning. Lärandet lägger fokus på att studenten självständigt och i grupp kritiskt diskuterar och reflekterar över sitt eget och andra studenters arbeten. Kursen består av fysiska möten i seminarieform där fokus läggs på att komma fram till en arbetsmetod och material som passar till studentens planerade projekt.

 

Sidansvarig: