Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogrammet – Critical & Pedagogical Studies 120hp

cps

Beskrivning av utbildningen

Masterprogrammet i kritiska och pedagogiska studier är en internationell utbildning på avancerad nivå som kombinerar teori, praktik och pedagogik och leder fram till en konstnärlig masterexamen. Den sammanför studenter med antingen en kandidatexamen eller en masterexamen i fri konst. Utbildningen har som mål att stimulera studenterna till olika former av tillämpning inom konstens område, genom att såväl producera som diskutera konst och genom att se på pedagogiska tillvägagångssätt både som modeller för konstnärligt skapande och som undervisning.

Utbildningen är nyskapande genom att undersöka hur kritisk teori och pedagogik kan medverka i den konstnärliga processen.

cps

Teori ses som en form av praktisk tillämpning och praktiska tillvägagångssätt behandlas teoretiskt. Bland de frågor och ämnen som tas upp finns pedagogiska strategier som t ex konstnärer som utbildar andra konstnärer och konstnärens roll som förmedlare till allmänheten samt kritisk analys av konst som förenas med ett öppet och experimentellt förhållningssätt. Utbildningens form och innehåll utvecklas kontinuerligt och passar väl för konstnärer som arbetar med hybridformer eller gränsöverskridande uttryck.

Genom gruppdialog och kritisk granskning av innehållet anpassar studenterna och programledningen utbildningens uppläggning till såväl deltagarnas intresseområden som aktuella frågor. Undervisningen har vanligen formen av intensiva seminarier och workshops som leds av gästlärare, konsthögskolans professorer eller programledningen, men det förekommer också att deltagarna organiserar egna kurser och konstruktivt påverkar utbildningen inifrån.

Fokus ligger på hur konstnärer diskuterar, producerar, undervisar och kommunicerar eftersom syftet är att studenterna ska inta ett kritiskt förhållningssätt till pedagogiska strukturer, såväl inom utbildningen som i förhållande till pedagogiska modeller.

Genom gruppkritik och individuell handledning finns även ett fokus på utvecklingen av studenternas egna projekt. Under utbildningens avslutande år genomför studenterna en praktik där de kan tillämpa teoretisk kunskap på praktisk undervisning vid en konstskola, ett museum eller annan relevant institution. I utbildningens avslutande del förenas teori och praktik i ett individuellt examensarbete och en skriftlig uppsats.

Vid Konsthögskolan har deltagarna tillgång till en gemensam arbetslokal och de kan också använda samtliga andra lokaler på högskolan, t ex biblioteket och verkstäderna. Programledningen har också väletablerade kontakter med lokala konstorganisationer som gärna vill samarbeta med våra studenter och understödja studentprojekt.

Eftersom deltagarantalet är begränsat till 9 studenter får samtliga mycket uppmärksamhet och individuell handledning. Utbildningen innehåller vanligen en studieresa som tidigare år gått till London, Göteborg, Graz, Skottland och Italien.

Bland de konstnärer, curatorer och kritiker som tidigare gästat programmet återfinns bland andra: Gertrud Sandqvist, Sarat Maharaj, Jeremiah Day, Learning Site, Lisa Le Feuvre, Maria Fusco, Kristina Lee Podesva, Katrine Hjelde, Jeuno JE Kim, Ann-Mari Edström, Nicola White, Andrea Ray, Apolonija Šušteršič, Marion von Osten, Maj Hasager, Marc Herbst/Journal of Aesthetics & Protest, Frans Jacobi, Joachim Koester, Matts Leiderstam, Jürgen Bock, What, How & For Whom/WHW, Magnus Bärtås, BFAMFAPhD, Neil Mulholland, Felicity Allen, Alanna Lockward & Jeannette Ehlers, Hannah Jickling & Helen Reed och FREEE.

 

cps

Utbildningens struktur

Utbildningens två första terminer består av 5–8 workshops eller seminarier per termin som leds av olika konstutövare som t ex gästlärare, professorer vid konsthögskolan eller programledningen. Under de avslutande två terminerna ligger fokus på att utveckla studenternas individuella och kollektiva projekt. Studenterna genomför också en praktik som är kopplad till deras ämnesområde.

År 1 (60 högskolepoäng)

Första terminen är särskilt inriktad på olika former för konstnärlig forskning och introducerar olika aspekter av kritisk teori i förhållande till konstutövning. Vanligen ligger fokus på vad kritisk teori och kulturstudier är, men relevanta undantag förekommer. Undervisningen har formen av workshops, textläsning, föreläsningar och seminarier.  

Andra terminen är inriktad på produktionsformer och lärandemodeller. Perspektivet ligger delvis på kritiska studier och delvis på pedagogiska studier. Vid slutet av terminen presenterar studenterna sina konstnärliga arbeten vid en årlig utställning.  

År 2 (60 högskolepoäng)

Den tredje terminen fokuserar på pedagogisk teori och innehåller en praktikperiod på sex veckor då studenten planerar en fortbildningskurs i konst eller någon annan form av institutionaliserad utbildning. Syftet med praktiken är att studenterna ska kunna tillämpa de praktiska färdigheter och kunskaper som de förvärvat i ett professionellt sammanhang. Mot slutet av terminen ges ett seminarium som förbereder för det avslutande examensarbetet.

Den fjärde terminen ägnas åt individuella projekt och examensarbete. Examinationsformen avspeglar masterutbildningen i stort genom att undersöka pedagogik och kritiskt tänkande från konstnärens synvinkel. Examinationen kan ta formen av en workshop, ett seminarium eller ett symposium som är öppet för allmänheten och har ett pedagogiskt syfte. Studenterna har ansvaret för sina egna projekt och redovisar också en skriftlig uppsats (ca 20 sidor).  

Förkunskapskrav och ansökan

Masterprogrammet i Critical & Pedagogical Studies är under omstrukturering och vi har därför ingen antagning 2019. Ett nytt masterprogram med inriktning på konstnärlig forskning kommer att starta upp 2020. Information om det nya programmet kommer att publiceras på vår webbplats i mitten av januari 2020. Intresserade är välkomna att söka till det nya programmet våren 2020.

Studieavgifter
Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 kr per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, läs mer här.

Utbildningsplan Critical & Pedagogical studies

 

Sidansvarig:

Maj Hasager

Maj Hasager

Maj Hasager är Lektor i Critical & Pedagogical Studies och ansvarig för programmet. Konstnär, baserad i Köpenhamn.