Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogrammet – Fri konst 180hp

Kandidatprogrammet i Fri konst vid Konsthögskolan i Malmö förbereder dig för ett internationellt yrkesliv. Här utgår vi från ditt eget konstnärliga arbete när vi förser dig med teoretiska och praktiska kunskaper.

student

Det treåriga kandidatprogrammet består av eget arbete i din egen ateljé, individuell handledning från professorer och andra lärare, samt schemalagda kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Våra internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger dig också möjligheten att välja kurser som speglar din egen konstnärliga intention.

Programmets första år inleds med ett obligatoriskt grundläggande block som huvudsakligen består av moment som behandlar konstnärliga tekniker, samt en genomgång av konstnärsrollens utveckling genom 200 år. Därefter väljer du själv från ett brett urval kurser i teori, teknik och gestaltande projekt. Kurserna presenteras första veckan vid varje terminsstart. Kurserna skiljer sig från år till år, både beroende på studenternas intressen och på lärarnas pågående konstnärliga verksamhet.

För att få en kandidatexamen ska du ha samlat 180 högskolepoäng genom det egna konstnärliga arbetet och genom deltagande i de kurser du väljer. För att bli godkänd i kurser för eget arbete krävs minst ett ateljésamtal med våra professorer (Gertrud Sandqvist, Joachim Koester, Emily Wardill eller Fredrik Vaerslev) varje termin och utöver detta även samtal med skolans lärare och externa handledare.

Till grund för examen ingår också att du har godkänts för ditt deltagande i en grupputställning i konsthögskolans galleri och har skrivit en kortare essä med utgångspunkt i din egen konstnärliga praktik. Konsthögskolans professorer ansvarar för examinationen, men som ett komplement inbjuds varje år en extern examinator. En kandidatexamen vid Konsthögskolan i Malmö ger dig rätt att söka till masterprogrammet hos oss eller på andra konsthögskolor.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.  Läs mer om behörighet och urval här (PDF).
Klicka här för att komma till information om hur du ansöker.

Studieavgifter
Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, läs här.

Utbildningsplan för programmen i Fri konst

Upplägg

Åk 1 = Inleds med ett set fasta, obligatoriska kurser om 30 hp.

Kurserna syftar bl a till att introducera studenterna till olika konstnärliga tekniker, till grundläggande konstteori och till att skriva om sitt eget konstnärliga arbete. Under vårterminen sker fritt val av kandidatkurser och eget arbete (30hp).

Åk 2 = Fritt val av kandidatkurser och eget arbete.

OBS! Kursen Ekonomi och juridik är obligatorisk.

Åk 3 = Fritt val av kandidatkurser och eget arbete på höstterminen.

30 p på vårterminen utgör examensarbete som består av en grupputställning och en text.