Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transfer till senare del av program

Om du redan går en högre utbildning i fri konst vid ett annat lärosäte har du möjlighet att ansöka om en transfer till ett av våra program på det studieår som motsvarar det du redan går.

Antagning till senare del av program sker dock enbart vid enstaka tillfällen och i mån av studieplats.

Ansökningar om transfer behandlas en gång per termin utanför den ordinarie årliga antagningen. Den sökande ska uppfylla de behörighetskrav som gäller för programmet samt ha tidigare studier motsvarande programmets tidigare terminer.

Urvalet görs av en jury utsedd av institutionsstyrelsen och sker genom bedömning av arbetsprover, personlig text och eventuellt intervjuer. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Dokument

Ansökningsblankett

Deadline är 1/4 för antagning till höstterminen och 1/11 för antagning till vårterminen.