Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningskvalitet

Vi kontrollerar, säkrar och utvecklar kvaliteten på våra utbildningar utifrån Lunds universitets gemensamma kvalitetspolicy.

Policyn gäller för all utbildning vid universitetet och utgår från tre huvudområden:

•    Inrättande och avveckling utbildning
•    Utvärdering av pågående utbildning
•    Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat, inklusive kursvärdering och kursutvärdering 

Dokument:
Quality Assurance Report Malmö Art Academy 2018-19

Länkar:
Läs mer om Konstnärliga fakultetens utbildningskvalitet här

Utvärdering av pågående utbildning

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar Lunds universitet som helhet utifrån både nationella och europeiska lagar och riktlinjer (ESG). Konstnärliga fakultetens olika program granskas en gång per nationell granskningsperiod, vilket innebär ett granskningsintervall om ungefär sex år. För de utbildningar som inte direktgranskas av UKÄ är det fakulteten som initierar, arrangerar och följer upp granskningar.

Granskningsperiod 2017-2022

De tre perspektiv som UKÄ lyfter fram för granskningsperioden 2017–2022 är studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet. Den Konstnärliga fakultetens utbildningsprogram har alla granskats externt och kollegialt mellan 2017 och 2020. Rapporten hittar du ovan.