ANSÖKAN

KANDIDATPROGRAMMET I FRI KONST 180HP
Varje läsår antas 12 studerande till det 3-åriga kandidatprogrammet i Fri Konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. 25 sökande blir kallade till intervju varav 12 antas.

Ansökan till Kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Nästa års antagning för kandidatprogrammet kommer att öppna 15 jan, 2015
Personlig avhämtning av prover: datum kommer senare. Adress: Föreningsgatan 42, 211 52 Malmö. Ingång sker från Disponentgatan, in på gården.

Utförliga anvisningar för ansökan till kandidatprogrammet i fri konst kommer att finnas här 2015.

MASTER PROGRAMMET I FRI KONST 120HP
Varje läsår antas 15 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. Intervjuer sker personligen eller per telefon.
Ansökan till Masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Nästa års antagning för masterprogrammet kommer att öppna 15 jan, 2015

Utförliga anvisningar för ansökan till masterprogrammet i fri konst kommer att finnas här 2015.

CRITICAL & PEDAGOGICAL STUDIES 120HP
Vartannat läsår antas nio studerande till det 2-åriga masterprogrammet Critical & Pedagogical Studies. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. Intervjuer sker personligen eller per telefon.
Ansökan till Critical & Pedagogical Studies vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Nästa antagning för Critical & Pedagogical Studies kommer att öppna 15 jan, 2015

Utförliga anvisningar för ansökan till Critical & Pedagogical Studies kommer att finnas här 2015.

FORSKARUTBILDNINGEN I FRI KONST
Alla våra doktorander är anställda vid Konsthögskolan i Malmö och Lunds universitet. För närvarande har vi inte någon öppen ansökan om forskarutbildningen, men alla lediga tjänster publiceras LU:s officiella hemsida. Tips: Vi publicerar också våra annonser sajten Art & Education.

Javascript is required to view this map.