ANSÖKAN

KANDIDATPROGRAMMET I FRI KONST 180HP
Varje läsår antas 12 studerande till det 3-åriga Kandidatprogrammet i Fri Konst. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. 25 sökande blir kallade till intervju varav 12 antas.

Ansökan till Kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningen till Kandidatprogrammet för läsår 2015/2016 är öppen mellan 15 januari och 2 mars 2015.
Personlig avhämtning av prover: 1-2 april 2015, mellan kl. 12:00 och 16:00. Adress: Föreningsgatan 42, 211 52 Malmö. Ingång sker från Disponentgatan, in på gården.

MASTERPROGRAMMET I FRI KONST 120HP
Varje läsår antas 15 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst. Urvalet sker genom bedömning
av arbetsprover och intervjuer. Intervjuer sker personligen eller per telefon.

Ansökan till Masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningen till Masterprogrammet för läsår 2015/2016 är öppen mellan 15 januari och 1 april 2015.
Personlig avhämtning av prover: 4-5 maj 2015, mellan kl. 12:00 och 16:00. Adress: Föreningsgatan 42, 211 52 Malmö. Ingång sker från Disponentgatan, in på gården.

 

CRITICAL & PEDAGOGICAL STUDIES 120HP
Vartannat läsår antas nio studerande till det 2-åriga masterprogrammet Critical & Pedagogical Studies. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover och intervjuer. Intervjuer sker personligen eller per telefon.

Ansökan till Critical & Pedagogical Studies vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, dels på antagning.se, dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Antagningen till Critical & Pedagogical Studies för läsår 2015/2016 är öppen mellan 15 januari och 1 april 2015.
Personlig avhämtning av prover: 4-5 maj 2015, mellan kl. 12:00 och 16:00. Adress: Föreningsgatan 42, 211 52 Malmö. Ingång sker från Disponentgatan, in på gården.

 

FORSKARUTBILDNINGEN I FRI KONST
Alla våra doktorander är anställda vid Konsthögskolan i Malmö och Lunds universitet. För närvarande har vi inte någon öppen ansökan om forskarutbildningen, men alla lediga tjänster publiceras LU:s officiella hemsida. Tips: Vi publicerar också våra annonser sajten Art & Education.

 

Studieavgifter
Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000:- per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, se www.lunduniversity.lu.se

Javascript is required to view this map.