MASTERPROGRAMMET - FRI KONST 120hp

Masterprogrammet i fri konst är ett tvåårigt utbildningsprogram som inkluderar djupare konstnärlig utbildning genom individuellt arbete i den egna studion samt kurser i konst och närliggande discipliner. Under det första året påbörjar studenten sitt fördjupade konstnärliga arbete med olika sorters lärarledda seminarier och under detta år gör man även en skolresa. Precis som på Bachelorprogrammet väljer studenten själv från ett antal teoretiska och tekniska kurser, som till stor del leds av internationellt kända konstnärer. Dessutom ingår ett rikt utbud av gästföreläsningar och internationella samarbeten.

I och med andra årets start fokuserar studenten på sitt examensarbete (60p) som ska innefatta en skriftlig essä och en individuell utställning på skolans galleri. Godkänt examensarbete uppfyller kraven för mastersexamen i fri konst. Konsthögskolans professorer ansvarar för examinationen, men som ett komplement inbjuds varje år en extern examinator.