Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogrammet i fri konst 120hp

Masterprogrammet i fri konst är ett tvåårigt utbildningsprogram som erbjuder en fördjupad konstnärlig utbildning genom individuellt arbete i den egna ateljén, samt kurser i konst och närliggande discipliner. Under det första året påbörjar du ditt fördjupade konstnärliga arbete med olika sorters lärarledda seminarier och under detta år görs även en skolresa.

Precis som på kandidatprogrammet väljer du själv från ett antal teoretiska och tekniska kurser, som till stor del leds av internationellt kända konstnärer. Dessutom ingår ett rikt utbud av gästföreläsningar och internationella samarbeten.

Under det andra året fokuserar du på ditt examensarbete (60p) som ska innefatta en essä om din egen konstnärliga praktik och dess kontext, samt en separatutställning på skolans galleri. Godkänt examensarbete uppfyller kraven för masterexamen i fri konst. Konsthögskolans professorer ansvarar för examinationen, men som ett komplement inbjuds varje år en extern examinator.

För att bli godkänd i kurser för eget arbete krävs minst ett ateljésamtal med våra professorer (Gertrud Sandqvist, Joachim Koester, Emily Wardill eller Fredrik Vaerslev) varje termin och utöver detta även samtal med skolans lärare och externa handledare.
 

Behörighet, dispens och urval


Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.

Läs mer om behörighet, dispens och urval.

Klicka här för kortfattad information om hur du ansöker.

 

Språkkrav

Du behöver inte göra ett engelskatest (typ IELTS eller TOEFL), utan du visar dina kunskaper genom arbetsproverna och om du blir kallad till intervju.
 

Studieavgifter

Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, läs här.

Utbildningsplan för masterprogrammet i Fri konst