Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Konsthögskolan i Malmö

Konsthögskolan i Malmö är en internationell konsthögskola vid Lunds universitet. Vi utbildar studenter i fri konst på kandidat- och masternivå. Utbildningen är både praktisk och teoretisk och fokuserar helt på varje students egna utveckling av sin konstnärliga praktik.

Konsthögskolan i Malmö är statligt finansierad och erbjuder cirka 80 studenter högre utbildning inom konst sedan 1995. Tillsammans med Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Inter Arts Center utgör vi den Konstnärliga fakulteten vid Lund Universitet. Sedan starten har ambitionen varit att akademin ska vara tvärvetenskaplig och internationell. Konsthögskolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den så kallade professorernas skolmodell och gjorde hierarkierna så horisontella som möjligt. Utbildningen utgår från studentens ateljé, dit professorer och lärare blir inbjudna på studiobesök. En annan central del var kravet på studenter att vara självständiga och att engagera sig i självstyrt lärande genom en flexibel och individualiserad läroplan. Dessutom har jämställdhet och lika representation varit kärnan i skolan sedan början, och är fortfarande.

Konsthögskolan i Malmö håller sedan 2014 till på tre platser: Båghallarna på Föraregatan 4 där de våra verkstäder och de flesta av studenternas ateljéer finns, Dimman på Bergsgatan 20 som har plats för videoredigering och ett fåtal ateljéer samt Mazettihuset på Bergsgatan 29 där bibliotek, föreläsningssal, gallerier och administration finns. Under 2028 kommer vi att flytta till ett gemensamt Campus i Varvsstaden tillsammans med de andra institutionerna inom den Konstnärliga fakulteten.

loppis

Historik

Konsthögskolan i Malmö inrättades 1995 av Lunds universitet. Utbildningen förlades till f.d. Mellersta Förstadsskolan i centrala Malmö, 2014 flyttade vi till våra nuvarande lokaler.

I Lunds universitets direktiv till den nya skolan ingick önskemål om att skolan skulle vara interdisciplinär och internationell. Skolan blev den första skolan i Sverige som aktivt undvek den s.k. professorsskolemodellen. Det skapades inga avdelningar på skolan och man ville ha så horisontella hierarkier som möjligt. Centralt var också kravet på studentens självständighet. Fortfarande är det så att det är på studentens initiativ som möten med lärare äger rum.

Konsthögskolan ville så mycket som möjligt använda sig av lärares och professorers konstnärliga kompetens. Därför finns det fortfarande ingen administration i lärarnas och professorernas tjänster. Skolan önskade också underlätta för lärare och professorer att fortsätta sina konstnärliga karriärer och kunna delta i stora internationella sammanhang. Därför kom och kommer lärare och professorer till skolan under vissa perioder så att de kan frigöra tid för sitt konstnärliga arbete. För att vidga möjligheterna för studenterna att få ett brett spektrum av konstnärlig handledning infördes också 1996 de så kallade externa handledarna. Externa handledare är internationellt verksamma konstnärer som kommer fem gånger per år till skolan.

Sedan 1996 publicerar Konsthögskolan i Malmö årsböcker som synliggör studenternas arbeten. Se tidigare årsböcker här.

Konsthögskolan i Malmö var den första konsthögskola i Sverige som inbjöd extern medverkan vid examination 1996. Skolan ville säkerställa både sin kvalitet i ett internationellt sammanhang och förstärka studenternas möjlighet att bli korrekt bedömda. De externa examinatorerna har företrädesvis varit internationellt verksamma curatorer som bland annat Bart de Baere, Charles Esche, Lynne Cooke, Carolyn Christov-Barkagiev, Maria Lind, Iwona Blazwick, Dirk Snauwert, Jürgen Bock, Robert Storr, Sabine Folie, Brigitte Franzen, Lisa Le Fevre, Martin Clark, Lolita Jablonska, Jochen Volz, Mats Stjernstedt, Jens Fänge, Abraham Cruz-villegas, John Peter Nilsson, Martin Clark, Filipa Oliveira, Georgia Holz, Kirsty Bell, Marianne Thorp och Oscar van den Boogard.

År 2002 startade vi masterprogrammet och doktorandprogrammet i fri konst. Som första konsthögskola i Sverige utexaminerades tre doktorer 2006: Sopowan Boonimitra, Miya Yoshida och Matts Leiderstam. Kandidatprogramment i fri konst inrättades 2007. Dessa tre utbildningar erbjuder vi än idag.

Tidigare kurser, utbildningar, professorer och lärare

Critical Studies inrättades först som en ettårig påbyggnadsutbildning 2001, startad av Simon Sheikh. Det blev ett tvåårigt masterprogram 2008–10. Det tvååriga masterprogrammet Critical & Pedagogocal Studies startades 2011 med Maj Hasager som lektor och programansvarig. Programmet omarbetades under hösten 2019 till en konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier, ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer till att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Under konsthögskolans tid har följande verkat som professorer och lärare vid skolan: Lars Nilsson, Charlotte Gyllenhammar, Annette Abrahamsson, Niels Bonde, Axel Lieber, Jimmie Durham, Sophie Tottie, Jens Fänge, Andrea Geyer, Matthew Buckingham, Simon Sheikh, Annika Eriksson och Haegue Yang.

Externa handledare under åren har bland annat varit Sigurdur Gudmundsson, Berend Strik, Cecilia Edefalk, Voobe de Gruyter, Eva Löfdahl och Olav Christopher Jenssen.

Gertrud Sandqvist var prefekt för Konsthögskolan 1995–2007 samt 2011-2020. Anders Kreuger var föreståndare vid konsthögskolan 2007–10. Sedan 2020 är Maj Hasager prefekt för skolan.