Masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier 120hp

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier 120hp


foto

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Fokus ägnas det individuella forskningsprojekt som den sökande antas med och utvecklas under programmet. Från detta projekt uppmuntras studenten att utveckla forskningsfrågor som kommer ut ur egna forskningsprocesser och konstnärliga metoder. Dessa diskuteras och utvecklas i förhållande till andra metoder som har uppkommit ur andra, relevanta, forskningsfält i nära samarbete med förekommande akademiska discipliner.

Genom denna träning stimuleras studenten till att utveckla egna metoder som skiljer sig från dem som tillämpas inom andra forskningsfält. Undervisningsformen innefattar såväl seminarier som kurser. I seminarierna ingår egna seminarier inom programmet och gemensamma seminarier tillsammans med doktorandprogram vid Konsthögskolan i Malmö, där studenten blir auskultant.

Kurser innefattar metodkurser med särskild inriktning på konstnärliga forskningsprojekt men också mer allmänna metodkurser med inbjudna forskare och konstnärliga forskare från Lunds universitet och andra lärosäten. En kurs i forskningsetik ges också. Studenterna kommer att ha tillgång till en delad arbetsyta

Examensarbetet utgörs av en gemensam utställning/seminarium/trycksak/konferens där det individuella projektet presenteras. En längre individuell text med förslag till forskningsprojekt med forskningsfråga och tidsplan krävs också. Undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Behörighet, dispens och urval:

Vartannat läsår antas max 8 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Urvalet sker genom bedömning av digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev och telefonintervjuer. 

Läs mer om behörighet,dispens och urval här.

Klicka här för kortfattad information om hur du ansöker

Språkkrav

Du behöver inte göra ett engelskatest (typ IELTS eller TOEFL), utan du visar dina kunskaper genom arbetsproverna och om du blir kallad till intervju.

Studieavgifter

Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. För mer information om studieavgifter och stipendier, läs här.

Utbildningsplan för konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot på forskningsförberedande studier