Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkring

Som student vid Lunds universitet omfattas du av en personskadeförsäkring under din skoltid. Försäkringen omfattar resor till och från skolan men täcker däremot inte incidenter som inträffar utanför skolan.

Som student vid Konsthögskolan är du försäkrad via en person- och skadeförsäkring som Lunds universitet har tecknat hos Kammar-kollegiet. Denna försäkring gäller vid arbete som hör till skolans verksamhet. Här finns mer information om studentförsäkringen

Det kan finnas skäl att komplettera med en personlig olycksfallsförsäkring. En sådan gäller även på fritiden och vid arbete med privata projekt. Privata ägodelar är inte försäkrade av skolan och inte heller utrustning som du lånar av skolan. Vi rekommenderar därför en hemförsäkring kompletterad med drulle/allrisk/otursförsäkring etc! Kontrollera noggrant vad just din försäkring täcker.

 Läs mer om lån av utrustning och regler som rör våra lokaler.

Försäkring i samband med utställningar

Studenterna är ansvariga för utlånad teknisk utrustning och blir ersättningsskyldiga om de genom oaktsamhet eller försumbarhet orsakat skada eller stöld av utrustningen. Därför är det viktigt att du som student ser till att du har ett bra försäkringsskydd, t ex via din hemförsäkring, som kan täcka sådana kostnader.
I händelse av att något yttre skapar en skada/förlust i form av vandalisering eller inbrott så kan Lunds universitet träda in och stå för kostnaden för att ersätta utrustningen, under förutsättning, att utrustningen är placerad och hanterad som anses vara rimligt, både vid användning och vid förvaring. Detta får bedömas i varje enskilt fall.
Observera att Lunds universitet inte har möjlighet att försäkra studenternas konstverk då dessa ägs av studenterna. Om du som student anser att ditt konstverk har ett monetärt värde bör du se över din privata försäkring och säkerställa att den täcker kostnaden om något skulle hända med ditt/dina konstverk.