Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Equality board

Vår Equality Board består av representanter från studenter, lärare, teknisk personal och rektor. Gruppen har som mål att stärka och utveckla arbetet med jämlikhet, rättvisa och inkludering på skolan.

Equality Board 

Medlemmarna i gruppen träffas två till tre gånger per termin och strävar efter att stärka diskussionen kring frågor som jämlikhet, rättvisa och inkludering på Malmö Konsthögskola (t.ex. det förebyggande arbetet mot diskriminering). Detta för att säkerställa och praktisera en god social och trygg miljö för alla.

Equality Board består av rektor/lärare, en tekniker och ett antal engagerade studentrepresentanter. Detta skapar en möjlighet att involvera och kommunicera mellan olika nivåer på vår lilla institution, vilket i sin tur skapar en länk mellan institutionen och studentkåren samt på fakultetsnivå.

Representanter 2022-2023

Zsófia Boda, BFA32

My Sjöberg, MFA1

Maj Hasager (representerar undervisande personal, rektor)

Kristian Kimbré (representerar teknisk personal)

Youngjae Lih (representerar undervisande personalf)

Studentkårens roll

Frågor om jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering tas upp och diskuteras bland studenterna på vårt månatliga studentkårsmöte. Elevkårsmötena är ett tryggt forum där vi som grupp kan diskutera känsliga frågor, inklusive ämnen som; skolans sociala kultur, frågor om inkludering, språk-(användning), informationstransparens och reflektion över vardagen på skolan.

 För att garantera en säker kontaktplattform kan en elev kontakta styrelsen via en extern e-postadress, eller genom att prata med en styrelseledamot eller elevrepresentant som kan hjälpa till att hantera hur frågan kan/bör lösas och genom vilket forum. Rektor sitter i Equality Board, men eventuella frågor kommer att hanteras i första hand av studentrepresentanterna.

Vårt mandat innebär att underlätta allmänna diskussioner och tillhandahålla information om stödstrukturer för studenterna vid KHM. Vi kan inte gå in i enskilda frågor eller vidarebefordra någon andrahandsinformation till institutionen, men vi kan rikta och dela information om lämpliga kanaler och möjligheter som en student kan aktivera om de upplever diskriminering eller andra svårigheter på Konsthögskolan i Malmö.

Kontaktuppgifter till studentombud 

Vi sätter upp allmän information och dokument som rör jämlikhet och jämställdhet på "Jämlikhetstavlan" som finns på Båghallarna och Dimman. Studenter kan också skriva sina funderingar här.

Kontakt

equalitybrdkhm [at] gmail [dot] com (equalitybrdkhm[at]gmail[dot]com)

Det är bara studentrepresentanterna i Equality board som har tillgång till att läsa e-posten som kommer in till adressen, om inte andra önskemål uttrycks.