Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier

KAFPS | 120 HP

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Fokus ägnas det individuella forskningsprojekt som den sökande antas med och utvecklas under programmet. Från detta projekt uppmuntras studenten att utveckla forskningsfrågor som kommer ut ur egna forskningsprocesser och konstnärliga metoder. Dessa diskuteras och utvecklas i förhållande till andra metoder som har uppkommit ur andra, relevanta, forskningsfält i nära samarbete med förekommande akademiska discipliner.

Genom denna träning stimuleras studenten till att utveckla egna metoder som skiljer sig från dem som tillämpas inom andra forskningsfält. Undervisningsformen innefattar såväl seminarier som kurser. I seminarierna ingår egna seminarier inom programmet och gemensamma seminarier tillsammans med doktorandprogrammet, där studenten blir auskultant.

Kurser innefattar metodkurser med särskild inriktning på konstnärliga forskningsprojekt men också mer allmänna metodkurser med inbjudna forskare och konstnärliga forskare från Lunds universitet och andra lärosäten. En kurs i forskningsetik ges också. Studenterna har tillgång till en delad arbetsyta.

Examensarbetet utgörs av en gemensam utställning/seminarium/trycksak/konferens där det individuella projektet presenteras. En längre individuell text med förslag till forskningsprojekt med forskningsfråga och tidsplan krävs också.

Behörighet

För att studera på masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier ska du ha en kandidatexamen i fri konst (Bachelor of Fine Arts) eller motsvarande. Motsvarande innebär till exempel att du har studerat i tre år på en femårig magisterutbildning i fri konst som inte ger en kandidatexamen efter tre år. Intyg om kandidatexamen i fri konst eller motsvarande ska bifogas din ansökan. 

Läs mer om behörighet här

Språkkrav

Engelska (tal och skrift). Vi efterfrågar inte något test (såsom IELTS eller TOEFL).

Studieavgifter

Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år.

Urval 

Vartannat läsår antas max 8 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Urvalet sker genom bedömning av digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev och telefonintervjuer. Alla ansökningar granskas i en konfidentiell process av en antagningsjury bestående av företrädare för programmet och för skolans doktorandprogram samt studeranderepresentanter. Efter ett första urval kallas ett antal sökande till intervju under våren, vanligtvis i april. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan görs i två steg, först på antagning.se och därefter på Konsthögskolans ansökningsportal där en digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev laddas upp samt telefonintervjuer. Hösten 2024 kommer vi inte att anta några nya studenter till programmet.

Kontakt

För frågor om utbildningen

E-post: khm [at] khm [dot] lu [dot] se
Telefon: 040 32 57 01