Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i fri konst

KAFKO | 120 HP

Masterprogrammet i fri konst är ett tvåårigt utbildningsprogram som erbjuder en fördjupad konstnärlig utbildning genom individuellt arbete i den egna ateljén, samt kurser i konst och närliggande discipliner. Under det första året påbörjar du ditt fördjupade konstnärliga arbete med olika sorters lärarledda seminarier och under detta år görs även en skolresa.

Precis som på kandidatprogrammet väljer du själv från ett antal teoretiska och tekniska kurser, som till stor del leds av internationellt kända konstnärer. Dessutom ingår ett rikt utbud av gästföreläsningar och internationella samarbeten.

Under det andra året fokuserar du på ditt examensarbete (60p) som ska innefatta en essä om din egen konstnärliga praktik och dess kontext, samt en separatutställning på skolans galleri. Godkänt examensarbete uppfyller kraven för masterexamen i fri konst. Konsthögskolans professorer ansvarar för examinationen, men som ett komplement bjuds även en extern examinator in.

För att bli godkänd i kurser för eget arbete krävs minst ett ateljésamtal med våra professorer (Gertrud Sandqvist, Joachim Koester, Emily Wardill eller Fredrik Vaerslev) varje termin och utöver detta även samtal med skolans lärare och externa handledare.

Behörighet

För att studera vid Konsthögskolan krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För den som inte uppfyller detta krav kan dispens ges om särskilda skäl föreligger. Om du inte uppfyller de allmänna kraven, bör du skriftligen ange de skäl till dispens som du anser att du har. Grundläggande behörighet kan uppnås på olika sätt: utbildning i gymnasieskolan, ålder- och arbetslivserfarenhet eller utländsk utbildning. 

Läs mer om behörighet

Språkkrav

Engelska (skrift och tal). Vi efterfrågar inte något test (såsom IELTS eller TOEFL).

Studieavgifter

Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. 

Urval 

Varje läsår antas högst 15 studerande till masterprogrammet i fri konst. Alla ansökningar granskas i en konfidentiell process av en antagningsjury bestående av handledande professorer i fri konst, lektorer, adjunkter samt studeranderepresentanter. Efter ett första urval kallas ett antal sökande till intervju under våren, vanligtvis i april. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover, personlig text och telefonintervjuer. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan till masterprogrammet i fri konst sker i två steg, först på antagning.se och därefter på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Nästa ansökningsperiod är i januari 2024.

Anvisningar för sökande till masterprogrammet i fri konst, 120hp

 

Kontakt

För frågor om utbildningen

E-post: khm [at] khm [dot] lu [dot] se
Telefon: 040 32 57 01