Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektbidrag

Projektbidragsansökningar behandlas vid varje institutionsstyrelsemöte, alltså ca en gång per månad. När du söker bidrag ska ansökan lämnas senast tio dagar före utsatt mötesdatum. Ansökan lämnas till Lotta Österberg.

Syftet med processen projektbidrag är att studenterna vid Konsthögskolan i Malmö ska tränas i att skriftligt formulera en projektansökan där ett specifikt, väl avgränsat och definierat, konstnärligt projekt som studenten vill genomföra presenteras.

Syftet med processen projektbidrag är att du som student vid Konsthögskolan i Malmö ska tränas i att skriftligt formulera en projektansökan. I denna ska ett specifikt, väl avgränsat och definierat, konstnärligt projekt du vill genomföra presenteras.

Ansökan ska bestå av en skriftlig beskrivning av projektet, en motivering till varför du vill genomföra projektet och en kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen ska det tydligt framgå om beloppet är med eller utan moms. Tänk på att inköp gjorda utanför Sverige inte har avdragsgill moms.

Generellt gäller för projektbidrag:

 • Projektansökan måste innehålla ovanstående nämnda delar dvs en beskrivning, en motivering och en kostnadskalkyl.
 • Projektbidrag beviljas inte för material i din löpande verksamhet utan ska avse ett begränsat och definierat projekt.
 • Projektbidrag till resor beviljas endast i undantagsfall
 • Projektbidrag beviljas oftast inte till att arvodera (anställa) en person*
 • Projektbidrag beviljas inte för ett redan utfört projekt.
 • Projektbidrag beviljas vanligen inte till avgångsstudenter som redan erhållit ett materialbidrag.
 • Lärarnas bedömning av projektansökan tar hänsyn till om projektet markerar något nytt eller intar en särställning i den sökandes arbete.

Om du är osäker på om du fått med samtliga relevanta delar i din projektansökan är du välkommen att kontakta Lotta Österberg för rådgivning.

Om du blir beviljad bidrag

För att du ska slippa ligga ute med pengar bör du i första hand handla på rekvisition. När du vet vad du ska köpa och var ber du om en rekvisition och företaget där du handlar skickar då en faktura direkt till Konsthögskolan. Du kan också betala själv och i efterhand få ersättning mot kvitto. Handlar du för mindre summor och/eller hos företag som inte tar rekvisitioner eller skickar fakturor kan du handla för egna pengar, kontant eller med kort och i efterhand få ersättning av skolan mot uppvisande av kvitto. Skolan kan endast ersätta dig om kvittot är fullständigt och nedanstående uppgifter framgår:

 • Företagets namn
 • Inköpsdatum

Och om svenska kvitton:

 • Företagets momsregistreringsnummer
 • Momsen specificerad

Vad gäller momsen spelar det ingen roll om det är skolan som betalar via en faktura eller om du själv lägger ut och får ersättning mot kvitto i efterhand.

Normalt sett görs en överföring till ditt bankkonto.Då behövs bankens namn, clearingnummer och ditt kontonummer. Om det inte är ett svenskt bankkonto behövs bankens namn, BIC/SWIFT-kod och ditt kontos IBAN-nummer.

Du kan använda din budget för att köpa utskrifter och material i skolans försäljning. Ange att det ska gå på din projektbidrags-budget när du handlar.

Projektbidragspengarna är statliga medel riktade till Lunds universitet och det finns särskilda bestämmelser kring hantering av dessa. Varor som inte har karaktären av förbrukningsmaterial utan har ett mer bestående värde, som till exempel teknisk utrustning, ägs av universitetet. Institutionsstyrelsen beviljar normalt sett inte sådana inköp. Det är däremot ok att hyra utrustning men stäm först av med teknikerna.

*Att anställa någon är dyrt då det tillkommer sociala kostnader på arvodessumman. Därtill måste den som får arvode betala skatt. Därför kommer inget bidrag att beviljas för denna typ av kostnader.