Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Program i fri konst

Kandidatprogram, 180hp

Det treåriga kandidatprogrammet består av eget arbete i egen ateljé, individuell handledning från professorer och andra lärare, samt schemalagda kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Våra internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger dig också möjligheten att välja kurser som speglar din egen konstnärliga intention.

En kandidatexamen vid Konsthögskolan i Malmö ger dig rätt att söka till masterprogrammet hos oss eller på andra konsthögskolor.

Läs mer och ansök 

Masterprogram, 120hp

Masterprogrammet i fri konst är ett tvåårigt program som erbjuder en fördjupad konstnärlig utbildning genom individuellt arbete i den egna ateljén, samt kurser i konst och närliggande discipliner. Under det första året påbörjar du ditt fördjupade konstnärliga arbete med olika lärarledda seminarier och under detta år görs även en skolresa. Under det andra året fokuserar du på ditt examensarbete (60p) som ska innefatta en essä om din egen konstnärliga praktik och dess kontext, samt en separatutställning på skolans galleri. 

Godkänt examensarbete ger en masterexamen i fri konst.

Läs mer och ansök

Masterprogram, forskningsförberedande studier, 120hp

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst.

Examensarbetet utgörs av en gemensam utställning/seminarium/trycksak/konferens där det individuella projektet presenteras. En längre individuell text med förslag till forskningsprojekt med forskningsfråga och tidsplan krävs också. Undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Läs mer

Kontakt

För frågor om utbildningen

E-post: khm [at] khm [dot] lu [dot] se
Telefon: 040 32 57 01