Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram i fri konst

KGFKO | 180 HP

Det treåriga kandidatprogrammet består av eget arbete i egen ateljé, individuell handledning från professorer och andra lärare, samt schemalagda kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori.

Våra internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger dig också möjligheten att välja kurser som speglar din egen konstnärliga intention.

Programmets första år inleds med ett obligatoriskt grundläggande block som huvudsakligen består av moment som behandlar konstnärliga tekniker, samt en genomgång av konstnärsrollens utveckling genom tvåhundra år. Därefter väljer du själv från ett brett urval kurser i teori, teknik och gestaltande projekt. Kurserna presenteras första veckan vid varje terminsstart. Kurserna skiljer sig från år till år, både beroende på studenternas intressen och på lärarnas pågående konstnärliga verksamhet.

För att få en kandidatexamen ska du ha samlat 180 högskolepoäng genom det egna konstnärliga arbetet och genom deltagande i de kurser du väljer. För att bli godkänd i kurser för eget arbete krävs minst ett ateljésamtal med våra professorer (Gertrud Sandqvist, Joachim Koester, Emily Wardill eller Fredrik Vaerslev) varje termin och utöver detta även samtal med skolans lärare och externa handledare.

Till grund för examen ingår också att du har godkänts för ditt deltagande i en grupputställning i Konsthögskolans galleri och skrivit en kortare essä med utgångspunkt i din egen konstnärliga praktik. Konsthögskolans professorer ansvarar för examinationen, men som ett komplement inbjuds varje år en extern examinator. En kandidatexamen vid Konsthögskolan i Malmö ger dig rätt att söka till masterprogrammet hos oss eller på andra konsthögskolor.

Behörighet

För att studera vid Konsthögskolan krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För den som inte uppfyller detta krav kan dispens ges om särskilda skäl föreligger. Om du inte uppfyller de allmänna kraven, bör du skriftligen ange de skäl till dispens som du anser att du har. Grundläggande behörighet kan uppnås på olika sätt: utbildning i gymnasieskolan, ålder- och arbetslivserfarenhet eller utländsk utbildning. 

Läs mer om behörighet

Språkkrav

Engelska (skrift och tal). Vi efterfrågar inte något test (såsom IELTS eller TOEFL).

Studieavgifter

Studenter från EU/EEA-länder behöver inte betala någon studieavgift. Studenter som inte kommer från EU/EEA betalar en studieavgift på 200 000 SEK per år. 

Urval

Varje läsår antas högst 12 studerande till kandidatprogrammet i fri konst. Alla ansökningar granskas i en konfidentiell process av en antagningsjury bestående av handledande professorer i fri konst, lektorer, adjunkter samt studeranderepresentanter. Efter ett första urval kallas ett antal sökande till intervju under våren, vanligtvis i april. Urvalet sker genom bedömning av arbetsprover, personlig text och intervjuer. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan till programmen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö sker i två steg, först på antagning.se och därefter på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover eller forskningsprojekt laddas upp. Notera att din ansökan inte kan behandlas om inte båda stegen genomförts. Nästa ansökningsperiod är i januari 2024.

Anvisningar för sökande till kandidatprogrammet i fri konst, 180hp

Kontakt

För frågor om utbildningen

E-post: khm [at] khm [dot] lu [dot] se
Telefon: 040 32 57 01