Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BFA3 - Examensarbete

BFA3- uppsatsen är en kandidatuppsats på ca 5 sidor, och deadline är 1 mars 2024. Skriv gärna på det språk du föredrar, skolan kommer att tillhandahålla översättning av texten i dialog med årsboksredaktören.

Gertrud Sandqvist kommer att handleda dig individuellt i texten, och du kan kontakta henne så ofta du vill under skrivprocessen. Gertruds e-postadress är Gertrud [dot] Sandqvist [at] khm [dot] lu [dot] se (Gertrud[dot]Sandqvist[at]khm[dot]lu[dot]se)

Uppsatsen ska inte vara en akademisk uppsats och inte heller ett litterärt verk, utan en essä. Du behöver inte göra en analys av ditt eget arbete, men du ska presentera sammanhanget för ditt arbete - referenser, bakgrund och vart du är på väg. En del av referenserna bör vara konstnärliga. Om du väljer att inte ha några konstnärliga referenser måste du förklara varför i texten. Referenserna kan naturligtvis också vara filosofiska, politiska, musikaliska etc. Du kommer att få en introduktion till referenser och bibliografi av bibliotekarie Madeleine Bergquist.

När Gertrud har godkänt texterna skickas de till en översättare. Du kommer att arbeta med översättaren så att innebörden av din text är intakt i den engelska versionen. Texterna kommer att presenteras i ett textseminarium 25-27. mars 2024 tillsammans med dina klasskamrater i BFA3-gruppen. På seminariet kommer var och en av er att få en av era texter att opponera på, vilket innebär att ni läser igenom texten noggrant, presenterar den för seminariet och ställer frågor till den, under cirka 30 minuter. Efter det kommer professorerna att göra sina kommentarer på texten. Därefter följer en öppen session för allmänna kommentarer från gruppen. Allt som allt kommer varje text att diskuteras i en timme.

Efter seminariet har du två veckor på dig att göra ändringar innan de slutligen skickas till copy editorn, som du kommer att arbeta med för att färdigställa uppsatsen i en engelsk version innan den publiceras i årsboken. Arbetet med redaktören är en viktig del av processen och provet, och du måste gå igenom texten noggrant. Copy editorens roll är att få den engelska texten korrekt efter översättningen, och innan den publiceras i årsboken.