Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokaler och praktisk information

Här hittar du praktisk information som du behöver som student på Konsthögskolan i Malmö.

Ateljéer

En stor del av utbildningen vid Konsthögskolan i Malmö består av självständigt konstnärligt arbete och därför har alla studenter tillgång till en egen ateljé under hela studietiden. Vid varje nytt läsår väljer studenterna en ny ateljéplats på Båghallarna eller på Dimman. Kan du inte närvara personligen så se till att en annan student kan agera ombud för din räkning. Annars tilldelas du en ateljé av ansvarig lärare. Notera att du, som registrerad student vid Konsthögskolan i Malmö, är skyldig att följa Lunds universitets och hyresvärdens samtliga regler för nyttjande av våra lokaler inklusive din ateljé. Du har personligt ansvar för den ateljé du lånar och kan därmed bli ersättningsskyldig vid skada. En hemförsäkring är därför oftast en bra lösning. Kontrollera noga vad som täcks av just ditt försäkringsbolag.

Sammanställning av studio rules

gallery: photo
Ivan Nylander

Gallerier

KHM 1

KHM1 Samlad Info
Planritning
Planritning enkel
Evakueringsplan

KHM 2

KHM2 Samlad Info
Planritning
Planritning enkel
Evakueringsplan
3D models in Sketchup format and FBX 

I Konsthögskolans gallerier KHM1 och KHM2 har du som student möjlighet att ställa ut sdina verk i välfungerande och flexibla utställningsrum. I början av läsåret presenteras alla de nyantagna studenterna på kandidat- och masterprogrammen i fri konst genom en större grupputställning. Under resten av läsåret visar masterstudenterna sina examensarbeten och kandidatstudenterna gör en grupputställning. Alla utställningar är öppna för allmänheten. Årsutställningen, en av vårterminens största händelser, visas i skolans lokaler på Båghallarna under några veckor i maj månad.

Adress KHM1: Friisgatan 15b
Adress KHM2: Berggatan 29 (vån 3)

Nycklar / LU-kort

Du behöver ett LU-kort för att ta dig in i Konshögskolans lokaler, för att kunna låna böcker och för att använda skrivare.

LU-kort kan du skaffa på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25 eller på CRC, Jan Waldenströms gata 35. Ta med dig ID-kort eller pass. Du fotograferas på plats och kortet görs medan du väntar. När du skaffat kortet så hör av dig till Joakim Sima eller Sophie Ljungblom som aktiverar det till dig. 

Du hittar information om andra ställen som gör LU-kort här

Säkerhet

Ring alltid 112 i en nödsituation

Universitetets väktare: 
+ 46 46 222 07 00

Läs mer om hur du larmar eller rapporterar in ett tillbud eller en arbetsskada

Brandlarm

Skolan är försedd med brandlarm som är kopplat direkt till brandkåren. Vid larm ljuder en signal i alla korridorer. Det är viktigt att då alltid gå direkt ut på skolgården, som är samlingsplats. Knacka gärna på de ateljéer ni passerar på väg ut för att göra alla medvetna om att de måste gå ut. Kontrollera utrymningstavlorna, som finns på varje våningsplan, var alternativa utrymningsvägar finns.

Evakuering och säkerhetsrutiner

Evakueringsplanerna är bifogade och ni måste känna till utrymningsvägarna. Det händer tyvärr att obehöriga personer försöker och lyckas ta sig in på skolan. Vi vill därför uppmana alla till extra vaksamhet och försiktighet:

  • Släpp inte in någon som inte hör hemma på skolan
  • Lämna inte ateljédörren olåst
  • Rapportera omedelbart till skolans personal om ni ser obehöriga personer i byggnaden
  • Utsätt er inte för risker - tveka inte att ringa 112 i nödsituation eller LU:s larmtelefon 046-222 07 00 (+46 46 222 07 00) Glöm inte att slå nollan först om ni ringer fr en intern telefon!

Larmtelefonen går till Lunds universitet egen väktare/beredskapsperson som är i tjänst dygnet runt. Securitas anlitas för bevakningsuppdrag. Larmtelefonen kan användas av alla, både studenter och anställda. Alternativet är att tillkalla polis det vill säga att ringa 112.

Evakueringsplaner

Städning

Alla måste hålla god ordning och städa efter sig i gemensamma lokaler och verkstäder. För er egen skull, håll även ordning i studentköket. All städning i köket är studenternas ansvar förutom golven. 

På grund av brandrisken får material eller färdiga konstverk inte förvaras i korridorer eller trapphallar. Brandmyndigheterna kräver fria utrymningsvägar och skolan riskerar stängning eller vite om reglerna inte följs. Material, möbler eller konstverk som utan tillstånd förvaras i korridorer eller trapphallar kommer att avlägsnas och kastas. De studenter som har ateljé på en viss våning ansvarar gemensamt för ordning i delade utrymmen och korridor. Detta gäller även rummen för penseltvätt på våning 3, 4 och 5.

Även projektateljéer och fotostudio ska återställas och städas efter att du använt rummet.


 

Kontakt

Joakim Sima
IT-tekniker
E-post: joakim [dot] sima [at] khm [dot] lu [dot] se (joakim[dot]sima[at]khm[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 40 32 57 26