Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Höstintensiv

Kurs 7.5 högskolepoäng, KONV02

Kurstid: Vecka 36 -44
Ansökningstid 15 mars - 15 april
Vill du fördjupa din förståelse av den unika kopplingen mellan konstnärlig praktik och relevanta teoretiska frågor?

Höst intensiv - Emergent

Denna höstintensiv är ett dedikerat, tillfälligt forskningsprogram i form av ett mikrolabb, som ges online. Det utgör en gemensam grund för att bearbeta icke-reproducerbara kunskaper, fokuserar den särskilt på former och uttryck av visuellt tänkande – eller var/hur/när former och röster blir ett slags visuellt tänkande.

Kursen har ett tvärvetenskapligt format, Autumn intensive samlar unga konstnårer/forskare som kommer att dela både en individuell såväl som en kollektiv reflektion med professionella konstnärer och olika forskare kring specifika källmaterial och tidigare och nuvarande rörelser som tänjer disciplinära gränser och normativt konstnärligt-kritiskt tänkande.

För detta pilotmikrolab, det vill säga första initieringen av Intensive, står temat Emergent som en figur och metafor. Emergent som i färd med att bli till; eller kunskap som en framväxt av ett särskilt sinnligt tänkande som tänjer på disciplinära gränser.
Sammantaget sträcker sig innehållet i Autumn intensive från filosofi, konstteori och konsthistoria, konstvetenskap och medievetenskap, kritisk teori i relation till samtida diskussioner inom konst, litteratur.

Inkluderande till sin natur, Autumn intensive är en onlinekurs (poststudio) som syftar till att etablera olika typer av icke-reproducerbara, singulära, kunskaper på basis av de individuella singulära forskningsförslag som ska lämnas in i slutet av kursen. Som ett utökat "möte utan väggar" är det öppet för doktorander som bjuds in att gå med efter att ha svarat på ett öppet samtal. Emergent är öppen för maximalt 20 deltagare-studenter utan att begränsa gemenskapen till en lokal-platsspecifik mängd.

För tillträde till kursen krävs180 hp från studier vid Konsthögskola eller motsvarande, samt urval utifrån antagningsprov.

Antagningsprovet innefattar digitalt inskickade arbetsprover av 3-4 konstnärliga verk, en individuell forskningsplan tillsammans med en text som beskriver din konstnärliga praktik och en motivering till varför du söker till Konsthögskolan i Malmö.

Du börjar med att ansöka på www.antagning.se, du hittar kursen under Fristående kurser HT24

Därefter skickar du dina arbetsprov och projektplan till Malmö Konsthögskola, via Autumnintensive24 [at] khm [dot] lu [dot] se

Om du skickar tunga filer, använd Wetransfer.

Se till att lägga till ansökningsnumret du fick från universitetsantagningen, ditt namn och namnet på den kurs du ansöker till.

 

Kursplan: