Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bouchra Khalili - Stories Within Stories

cinema
Bouchra Khalili, Twenty-Two Hours, 2018. Courtesy of the artist and Mor Charpentier, Paris.

Bouchra Khalili / Stories Within Stories

BILDMUSEET 16 OKT 2021 – 6 MARS 2022

I Bouchra Khalilis verk är talakten central. Inför hennes kamera talar socialt marginaliserade personer om sina egna erfarenheter, om både historiska och dagsaktuella händelser, om det som de själva bevittnat eller varit med om. Verken i utställningen Stories Within Stories [Berättelser i berättelser] rymmer en mångfald av berättelser om medborgarskap, samhälle, motstånd, solidaritet och kollektiv frigörelse.

I sina filmverk sammanfogar konstnären olika mindre berättelser med fotografier, rörlig bild, animationer och ljud från olika källor och tidsperioder till mångbottnade helheter. Utställningen speglar också hennes intresse för gräsrotsmedier och hur tal, typografi, poesi och gatuteater har fört fram röster som annars inte skulle höras.

Bouchra Khalili (f. 1975, Casablanca, Marocko) är verksam i Berlin, Tyskland. Khalili har haft separatutställningar på bland annat MoMA, New York; MACBA, Barcelona; Jeu de Paume, Paris; Secession, Wien. Hon undervisar vid Angewandte Universität i Wien och är en av grundarna till den konstnärsdrivna marockanska organisationen La Cinémathèque de Tanger.

Läs mer om utställningen