Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning (240 hp)

KOKOFK01

Konsthögskolan i Malmö erbjuder en fyraåriga forskarutbildning (240hp) för yrkesverksamma konstnärer och curatorer som ger en doktorsexamen i fri konst.

Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige och landets första doktorer i fri konst utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, 2006.Utbildningen är experimentell och mycket individualiserad, med fokus på att identifiera, förstå och utveckla konstnärligt tänkande som ett specialiserat kunskapsområde. Utbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod. Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig, utan ett medel för konstnärlig utveckling.

Ansvarig för programmet är professor Gertrud Sandqvist och professor Sarat Maharaj är huvudhandledare för doktoranderna, som träffas i Malmö minst två gånger per termin för seminarier. Programmet omfattar 240hp och är indelat i olika seminarier/kurser/moment om 60hp, samt ett dokumenterat forskningsprojekt om 180hp.

  Kontakt

  Gertrud Sandqvist
  Programansvarig
  Tel. +46 40 32 57 06
  gertrud [dot] sandqvist [at] khm [dot] lu [dot] se

  Sarat Maharaj
  Utbildningsansvarig