Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Edstrandska Stiftelsens stipendier 2021

Styrelsen Edstrandska Stiftelsen har beslutat att dela ut tre stora stipendier om 400 000 kr vardera till de verksamma konstnärerna Lena Bergendahl, Nicklas Randau och Johan Österholm, samt fyra stipendier om 100 000 kr vardera till avgångsstudenterna vid Konsthögskolan i Malmö, Louise Hammer, Olle Helin, Fanny Hellgren och Dag Kewenter.

Sedan 2011 samarbetar Edstrandska Stiftelsen med Konsthögskolan i Malmö som anordnar stiftelsens stipendieutdelning och tillhörande utställning. Stipendierna överlämnas i år av stiftelsens styrelse den 29 oktober i samband med öppningen av stipendieutställningen på Konsthögskolans två gallerier, KHM1 och KHM2.

Årets stora stipendiater

Konst av Lena Bergendahl
Digital Mutants, 2019. Lena Bergendahl. Installationsvy: Digital Mutants, Celsius Projects, Malmö, 2019.

Lena Bergendahl, f 1982, är konstnär och filmregissör, verksam i Stockholm och Malmö. Hon arbetar med film, video, ljud och ljus i en önskan att hitta berättelseformer utanför de vedertagna filmformaten i historiskt och geopolitiskt komplexa miljöer. De kan finnas i Nairobi likaväl som i Malmö, från 1700-talets naturvetenskapliga experiment till science fiction. Bergendahl tog sin masterexamen på Kungl. Konsthögskolan 2010.

 

Konst av Nicklas Randau
"Utan titel", olja på duk, 2021. Nicklas Randau.

Nicklas Randau, f 1989, är poet och målare, verksam i Malmö. Han arbetar i en lyrisk-abstrakt bildtradition, ofta med monokromer med ett vibrerande ljus och penselföring. Titlarna ger ett mentalt spann över målningarna, samtidigt som de insisterar på färgens påtaglighet. Att se hans arbeten innebär att uppleva den poetiska rymd de verkar i. Randau tog sin masterexamen vid Konsthögskolan i Malmö 2017.
 

Konst av Johan Österholm
Antique Sky Fragment (III), 2021. Johan Österholm.

Johan Österholm, f 1983, är fotograf, verksam i Stockholm. Han intresserar sig för den fundamentala egenskapen hos ett fotografi, att fånga och hålla fast ljus. Detta ljus är för Österholm lika ofta månljus som solljus, eller de avlägsna solar vi kallar stjärnor. Apparaterna för att fånga upp detta ljus, kikare och teleskop liksom olika typer av analoga kameror, ålderdomliga negativ som glasskivor, eller gatlyktor fascinerar honom och finner sin väg in i hans utställningar tillsammans med fotografierna – ljusskrift. Österholm tog sin masterexamen vid Konsthögskolan i Malmö 2016.


Årets avgångsstipendiater

Louise Hammer arbetar med berättelser, men inte med dess motiv, utan dess förutsättning, dess visuella grammatik.

Olle Helin undersöker grunden för måleri, pigmentet och dess materiella förbindelse till en plats.

Fanny Hellgren låter naturens processer och förlopp skapa bilder och skulpturer.

Dag Kewenter undersöker historiens och estetikens försåtliga underströmmar, där oskuld och politik meandrar.

 

Mer info:

Edstrandska Stiftelsen har sedan 1951 delat ut stipendier till betydande konstnärskap i Norden och är ett av de största bildkonststipendierna i Sverige. Stiftelsen grundades som en hyllning till syskonen Reinhold, Gunhild och Thekla Edstrands stora och hängivna intresse för samtida bildkonst, på Theklas 70-årsdag den 27 juni 1950.

Stiftelsens stipendier har varit avgörande för generationer av unga konstnärer som givits möjlighet att inleda och fortsätta sitt konstnärliga arbete. En övervägande del av våra betydande svenska och nordiska konstnärer har i något skede av sin karriär mottagit ett stipendium från Edstrandska Stiftelsen.